bild

Information kring elpriskompensationen

Vi planerar att börja betala ut elpriskompensationen via ett avdrag på din faktura i maj eller juni.

Kunder som drabbades av höga elräkningar under december (2021), januari och februari kommer få kompensationen som ett avdrag (tillgodo) på fakturan. Skulle kompensationens belopp vara högre än fakturans belopp kommer avdrag även genomföras på kommande fakturor tills att hela stödet är utbetalt. Vi arbetar nu med att skapa de tekniska förutsättningarna för att göra korrekta avdrag.

Våra kunder behöver inte göra något själv, utan avdraget kommer ske automatiskt.

Exempel:
Om din kompensation är på 5000kr och beloppet på fakturan har belopp 1500kr kommer den summan dras av. Återstående belopp kommer läggas tillgodo för kommande fakturor och avräknas till kompensationen är slut.

På regeringens hemsida finns mer information att ta del av - både den presskonferens som sändes torsdag 20 januari samt frågor och svar kring den nya kompensationen.

Regeringen: Frågor och svar om elpriskompensationen Länk till annan webbplats.

Regeringen: Kompensation för höga elpriser Länk till annan webbplats.

Regeringen: presenterar åtgärdspaket Länk till annan webbplats.

Bakgrund om elpriskompensationen

Ändringsbudgeten som innehåller de sju miljarder regeringen satsat på detta förväntas gå igenom i februari. Efter det kan vi som elnätsbolag ansöka om pengarna och sedan förmedla stödet till våra kunder som omfattas av det.

Vi arbetar nu med att se över våra system, för att göra det möjligt för våra kunder att få ta del av stödet så snart som möjligt efter att pengarna finns tillgängliga. Inga kunder kommer att behöva ansöka om stödet.

Nedan finns regeringens trappmodell för hur kundernas månadsförbrukning ska styra storleken på stödet.

Regeringens trappmodellen för stödet

Förbrukning (kWh)

Stöd totalt dec-feb (kr)

700 – 899

300

900 – 999

600

1000 – 1099

900

1100 – 1199

1200

1200 – 1299

1500

1300 – 1399

2100

1400 – 1499

2700

1500 – 1599

3300

1600 – 1699

3900

1700 – 1799

4500

1800 – 1899

5100

1900 – 1999

5700

Över 2000

6000