Logo
bild

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information kring elpriskompensationen

Vi planerar att börja betala ut elpriskompensationen via ett avdrag på din faktura i maj eller juni.

Kunder som drabbades av höga elräkningar under december (2021), januari och februari kommer få kompensationen som ett avdrag (tillgodo) på fakturan. Skulle kompensationens belopp vara högre än fakturans belopp kommer avdrag även genomföras på kommande fakturor tills att hela stödet är utbetalt. Vi arbetar nu med att skapa de tekniska förutsättningarna för att göra korrekta avdrag.

Våra kunder behöver inte göra något själv, utan avdraget kommer ske automatiskt.

Exempel:
Om din kompensation är på 5000kr och beloppet på fakturan har belopp 1500kr kommer den summan dras av. Återstående belopp kommer läggas tillgodo för kommande fakturor och avräknas till kompensationen är slut.

På regeringens hemsida finns mer information att ta del av - både den presskonferens som sändes torsdag 20 januari samt frågor och svar kring den nya kompensationen.

Bakgrund om elpriskompensationen

Ändringsbudgeten som innehåller de sju miljarder regeringen satsat på detta förväntas gå igenom i februari. Efter det kan vi som elnätsbolag ansöka om pengarna och sedan förmedla stödet till våra kunder som omfattas av det.

Vi arbetar nu med att se över våra system, för att göra det möjligt för våra kunder att få ta del av stödet så snart som möjligt efter att pengarna finns tillgängliga. Inga kunder kommer att behöva ansöka om stödet.

Nedan finns regeringens trappmodell för hur kundernas månadsförbrukning ska styra storleken på stödet.


Regeringens trappmodellen för stödet

Förbrukning (kWh)

Stöd/månad dec-feb (kr)

700 – 899

100

900 – 999

200

1000 – 1099

300

1100 – 1199

400

1200 – 1299

500

1300 – 1399

700

1400 – 1499

900

1500 – 1599

1100

1600 – 1699

1300

1700 – 1799

1500

1800 – 1899

1700

1900 – 1999

1900

Över 2000

2000Elpriskompensationen Mars

Under faktureringen i september planerar vi börja betala ut elpriskompensationen för Mars. Ersättning kommer bli ett avdrag på din faktura från Sandviken Energi.

Regeringens trappmodell för stödet.

Förbrukning månad (kWh)

Stöd månad (kr)

400 – 699

100

700 – 999

200

1000 – 1199

300

1200 – 1399

400

1400 – 1599

500

1600 – 1699

600

1700 – 1799

700

1800 – 1899

800

1900 – 1999

900

2000 och över

1000

Senast uppdaterat