Logo
bild

Information om översvämningar

Efter regnovädret som startade söndag 6 augusti arbetar nu Sandviken Energi intensivt med olika insatser för att motverka översvämningar i områden i Sandvikens kommun.

De stora mängderna regn har gjort att många fastighetsägare har fått problem med vatten som har kommit in i fastigheten. Eftersom marken i många områden i kommunen är helt mättad och på flera håll översvämmad fortsätter avlopps- och dagvattenledningar att fyllas på så länge det fortsätter regna. Det gör att avloppssystemet i kommunen inte fungerar på flera håll och kunder upplever att det är stopp i avloppet.

Vi uppmanar de kunder som har stopp i sitt avlopp att undvika att använda avloppet, såsom till exempel att sätta igång diskmaskinen eller tvättmaskinen och sådant som kan vänta, tills vattnet har sjunkit undan. Vi vet att detta är en stor påfrestning för våra kunder och beklagar givetvis detta.

Så gör du om du är drabbbad

Vi vet också att kunder har drabbats av översvämningar i sina källare. I första hand ska man då kontakta sitt försäkringsbolag eftersom det är en försäkringsfråga. Här kan du läsa mer om vad du ska göra om du fått in vatten i din fastighet samt hur du kan förebygga översvämningar.

Sandviken Energi har sedan i söndags arbetat intensivt med att pumpa bort vatten från de mest drabbade områdena. Fokus handlar om att hålla igång avlopps- och dagvattensystem i kommunen. Vi fortsätter att pumpa och övervakar våra avloppsreningsverk. På uppdrag av kommunen åker vi också runt och sopar och håller rent vid brunnar för att underlätta för vatten att rinna undan.

Här kan du läsa mer om vårt arbete generellt för att förebygga översvämningar vid skyfall, samt vad vi har gjort sedan skyfallet 2021.

 

Uppdatering 9 augusti klockan 9:50:

Uppehållsvädret gör att vi just nu kan fokusera på att få bort det vatten som finns i våra system. Vi har arbetat hela natten och har fortfarande ett ansträngt läge med överbelastade ledningar. På många platser ligger våra system under vatten och vi arbetar därför främst med att pumpa bort vatten.

I de fall du som kund har en backventil och får stopp hemma beror det på att systemet är fullt och din backventil hindrar vattnet från att tränga in i din fastighet samtidigt som den hindrar ditt avloppsvatten att rinna ut ur fastigheten. Det är därför viktigt att du inte fortsätter spola eller använda avloppet genom att duscha, diska eller tvätta förrän nivåerna i våra system sjunker och det finns plats för ditt vatten.

Mer regn väntas under morgondagen och vi förbereder för att kunna hantera dessa vattenmängder så gott som möjligt. Dessutom är det höga nivåer i åar och vattendrag i kommunen, vilket försvårar vårt arbete. SMHI har utfärdat en varning kring de höga flödena i åar och vattendrag så ha fortsatt koll på din fastighet.

 

Uppdatering 10 augusti klockan 9:30:

Läget är fortsatt ansträngt och vi fortsätter pumpa bort vatten från våra anläggningar och system för att hålla avloppssystemet igång i kommunen. Vi har hittills fått in mellan 20-30 ärenden med kunder vars källare svämmat över.

Vi bräddar i nästan alla våra system, vilket innebär att vi leder ut avloppsvatten till platser som är bäst lämpade såsom sjöar, vattendrag, åkrar och diken, bort från våra reningsverk för minska överbelastningen på dem och våra pumpstationer. Det är också en säkerhetsåtgärd för att minska risken för att vattnet trycks baklänges i ledningarna och att fler källare och gator då svämmas över. Vår ambition är givetvis att ta hand om allt avloppsvatten i våra reningsverk och men så länge vattennivåerna fortsätter vara så här höga behöver vi brädda som en säkerhetsåtgärd. Det avloppsvatten vi bräddar just nu består till stor del av det regnvatten som kommit och är därför väldigt utspätt.

Vi vill förtydliga att det går bra att använda och dricka dricksvattnet. Vår rekommendation handlar om att minska vattenmängderna som kommer ner i vårt avloppssystem.

 

Uppdatering 11 augusti klockan 16:16:

Även idag är läget fortsatt ansträngt och vi fortsätter pumpa bort vatten från våra anläggningar och system för att hålla avloppssystemet igång i kommunen. Vi har hittills fått in mellan 20-30 ärenden med kunder vars källare svämmat över.

Vi fortsätter brädda i nästan alla våra system, vilket innebär att vi leder ut avloppsvatten till platser som är bäst lämpade såsom sjöar, vattendrag, åkrar och diken, bort från våra reningsverk för minska överbelastningen på dem och våra pumpstationer. Det är också en säkerhetsåtgärd för att minska risken för att vattnet trycks baklänges i ledningarna och att fler källare och gator då svämmas över. Vår ambition är givetvis att ta hand om allt avloppsvatten i våra reningsverk och men så länge vattennivåerna fortsätter vara så här höga behöver vi brädda som en säkerhetsåtgärd. Det avloppsvatten vi bräddar just nu består till stor del av det regnvatten som kommit och är därför väldigt utspätt.

Vi vill förtydliga att det går bra att använda och dricka dricksvattnet. Vår rekommendation handlar om att minska vattenmängderna som kommer ner i vårt avloppssystem.

Under helgen är vår ordinarie Kundservice stängd, men på telefon 026-24 16 00 tonval 4 kan du komma i kontakt med vår beredskap.

Övergripande information från Sandvikens kommun finns på sandviken.se. Länk till annan webbplats.


Uppdatering 12 augusti klockan 18:23:

Läget är fortfarande detsamma som under gårdagen. Under kvällen och natten väntas mer regn.

Vi fortsätter pumpa vatte ur våra system som är fortsatt ansträngda. Personal ronderar och övervakar våra system och vi fortsätter också brädda i nästan alla våra system. I ovanstående uppdateringar finns förklarigar om vad det innebär.

Under helgen är vår ordinarie Kundservice stängd, men på telefon 026-24 16 00 tonval 4 kan du komma i kontakt med vår beredskap.

 

Uppdatering 14 augusti klockan 15:00:

Läget är fortsatt ansträngt och våra system går för fullt. Vi forsätter att brädda på flera platser i kommunen. Våra medarbetare fokuserar på att rondera och se till så att våra processer fungerar så gott det går utifrån dessa förutsättningar.

På grund av de höga flödena och att våra brunnar har varit under vatten så har vi sett att vissa av våra brunnslock har flyttats ur sitt läge. Det finns även risk för att marken bredvid blir underminerad och hål då uppstår. Vi vill informera om man bör vara försiktig vid sådana brunnar.

Vi åker ut till de brunnar vi får information kring och försöker minimera risker vid dessa genom att spärra av.

Om du som kund skulle uppmärksamma en brunn som verkar vara ur sitt läge vill vi att du kontaktar vår Kundservice via mejl, telefon eller chat och e-tjänst som du kommer åt via vår startsida!

 

Uppdatering 16 augusti klockan 17:20:

Vi har fortfarande ett ansträngt läge i vårt avloppssystem och fortsätter att brädda. Vi är inte i normalt driftläge och ser att avloppssystemet är sårbart om det kommer en stor mängd nederbörd. Vi väntar regn till kvällen och bevakar läget fortsatt under dygnet.

Uppdatering 24 augusti klockan 09:42:

SMHI har utfärdat en gul vädervarning, med stora regnmängder och oväder, över Gästrikland.

Vi bevakar därför läget noga och har beredskap om vi behöver pumpa och leda bort vatten någonstans i kommunen.

Tack vare de senaste dagarnas uppehållsväder har vårt avloppssystem hunnit hämta sig och läget är nu stabilt. Däremot är markerna fortfarande mättade och vi har fortsatt höga flöden i sjöar och vattendrag vilket gör att vi alltså följer vädret noga. Regn väntas både i eftermiddag och i helgen.

 

Uppdatering 26 augusti, uppdaterad klockan 21:04:

SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn över Gästrikland. Vi följer prognosen även om SMHI:s prognos för Sandviken har förändrats och visar på mindre regn än vad som först väntats.

Vi har personal som arbetar under helgen för att bland annat pumpa bort vatten ur våra system och övervaka anläggningen. Marken är väldigt mättad och regnvattnet rinner inte undan som det brukar. Vid behov bräddar vi ur våra avloppssystem.

Vi gör det vi kan för att vattnet ska rinna undan på ett bra sätt, men vattenmängderna är så stora att vi inte kan förhindra konsekvenser av skyfallen.

Senast uppdaterat