Logo
Flygbild över vattenverket Rökebo där Öjaren samt väg 272 syns.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ingen vattenbrist tack vare ytvatten

Flera kommuner börjar nu få vattenbrist och inför bevattningsförbud. Tack vare att vi i Sandviken använder ytvatten från Öjaren för att producera dricksvatten har vi fortsatt god tillgång till dricksvatten i kommunen.

Under flera år har många kommuner under varma sommarmånader fått problem med dricksvattentillgången. Det beror ofta på att grundvattennivåerna är låga på grund av att det regnat och snöat mindre de senaste åren.

I Sandviken är dricksvattenproduktionen inte lika beroende av påfyllda grundvattenmagasin eftersom stora delar av vårt dricksvatten kommer från ytvattentäkten Öjaren.

Tack vare att Sandviken Energi använder ytvatten har vi inga problem med vattenbrist, däremot påverkas vårt dricksvatten av yttre förhållanden. När det är varmt ute värms också ytvattnet som vi använder i Rökebo vattenverk upp och lite varmare vatten kan ta fram annan smak och doft på vattnet.

Ett tips är därför att hälla upp vatten i en kanna och ställa in i kylen för att minska bismaker i vattnet.

Rent vatten trots smak- och luktförändringar

Att vattnet ibland smakar annorlunda är inte farligt.
- Vi tar kontinuerliga prover på det vatten som går ut från vårt vattenverk och vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer, men tack vare att vi till största del har sjövatten är vattnet mer säsongsföränderligt i doft och smak, säger VA-strategen John Östblom.

Sprid ut användandet av vatten under dagen

Trots att vi i Sandviken inte har någon brist på dricksvatten är det bra att som kund tänka på att använda vattnet jämt under dagen, eftersom våra vattenverk är dimensionerade för normal hushållsanvändning.

Om alltför många till exempel fyller pooler och vattnar i trädgården samtidigt kan det leda till kapacitetsbrist i vårt vattenverk.

När flödet ökar i ledningarna finns det också risk för att beläggningar i ledningarna släpper och färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.

Senast uppdaterat