Logo
En vit köksö med spishäll, där en kastrull med vatten kokar. En man i blå skjorta står lutad mot köksön och tittar på när en flicka rör om i grytan.

Investeringar för trygg vattenleverans ger höjd VA-avgift nästa år

Rent vatten är ett hårt jobb och våra anläggningar och ledningar kräver stora investeringar framöver. För att säkra en fortsatt trygg och säker vattenförsörjning och avloppsrening som uppfyller framtidens miljökrav, kommer vi att göra en särskild höjning av avgifterna för vatten och avlopp från 1 januari 2025.

Våra beräkningar visar att vi behöver göra en särskild höjning med 17 procent till 1 januari 2025, vilket motsvarar cirka 162 kronor mer i månaden för en vanlig villaägare och cirka 112 kronor i månaden för en kund som bor i lägenhet.

Ett vanligt år höjer vi VA-taxan endast utifrån konsumentprisindex, vilket baseras på inflationen. Detta år landade höjningen på 6,48 procent och året innan på 10,84 procent.

Nu har vi flera stora investeringar framför oss såsom till exempel moderniseringen av vårt vattenverk Rökebo, upprustning av såväl dricksvatten- som avloppsledningar samt utbyggnad av VA-systemet i kommunen. Vi behöver också klara av att hantera stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror. Det gör att vi, utöver den vanliga konsumentprisindex-höjningen som beslutas först i höst, också redan nu beslutat om den särskilda höjningen.

Stora investeringsbehov framåt

Vår bedömning är att Sandvikens VA-verksamhet har ett egentligt investeringsbehov på 50-170 miljoner kronor per år, varje år, i många år framåt.

Ledningsnätet började byggas för över 100 år sedan och har sedan dess växt varje år. Det innebär att det faktiskt finns ledningssträckor som fyller 100 år i vår kommun.

Förslagets har beslutats av Sandvikens politiker

Det är ytterst politikerna i fullmäktige som beslutar om VA-taxan. Sandviken Energi tar ansvar för det som krävs för en fungerande VA-verksamhet, utifrån fakta och kunskap, och vi ser stora investeringsbehov i kombination med ökande omkostnader. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och anläggningarna. Vi får inte gå med vinst.

Vårt förslag beslutade av kommunfullmäktige 13 maj. Höjningen gäller från 1 januari 2025. Utöver denna särskilda höjning tillkommer den vanliga höjningen som baseras på konsumentprisindex och som meddelas under hösten för att också börja gälla 1 januari 2025.

Bostadstyp

Årsförbrukning (m3)

Prisökning inkl. moms

Procent

Villa

150 m3

cirka 162 kronor/månad

17 procent

Flerfamiljshus med tio lägenheter

100 m3/lägenhet

cirka 112 kronor/månad per lägenhet

17 procentSenast uppdaterat