Logo
Vi reinvesterar i fjärrvärmenätet och satsar totalt 27 miljoner kronor på nya fjärrvärmeledningar. Här är bilder från projektet i Barrsätra.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Klartecken för gemensam fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Sandviken Energi och Gävle Energi har nu kommit överens om att påbörja byggnationerna av den gemensamma fjärrvärmeledningen mellan kommunerna.

I början av maj kommer byggnationerna att starta och till sommaren 2024 ska allting vara klart. Den över 20 kilometer långa fjärrvärmeledningen kommer att knyta ihop kommunernas ledningsnät. På så sätt får kunder i både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från förnybara energikällor och restvärme från industrin.

– Det här är en hållbar investering med våra kunder och klimatet i fokus. Tack vare samarbetet kommer vi att kunna erbjuda våra kunder förnybar restvärme från industrin, som annars hade gått till spillo. Vi säkrar en prisvärd och hållbar fjärrvärme över lång tid framåt och det är jag stolt över, säger Niclas Reinikainen vd för Sandviken Energi.

Med ett gemensamt ledningsnät kan Gävles överskott av värme användas för att värma även vårt fjärrvärmenät.

– Projektet är en gemensam satsning för våra kunder och för klimatet. Tillsammans med Sandviken Energi och tack vare vårt samarbete med Billerud Korsnäs säkerställer vi hållbar fjärrvärme för en lång tid framöver i både Sandviken och Gävle, säger Håkan Jönsson, vd för Gävle Energi.

Snart börjar vi gräva på Fredriksgatan

Till årsskiftet 2024-2025 beräknar vi att ledningen ska kunna tas i drift. Du som är kund hos Sandviken Energi kommer fortsatt vara kund hos oss och inte märka någon skillnad när ledningen väl är i drift. Värmeverket i Björksätra blir kvar i samma form som i dag då vi vid riktigt kalla dagar kommer att behöva stötta upp med extra värme.

Däremot kommer du som bor i Sandviken att märka av att vi i maj påbörjar grävarbeten för ledningen. Vi kommer att börja gräva längs Fredriksgatan vid Murgårdsskolan och arbeta oss fram österut mot Lövbacken. Så snart vi har en beslutad trafikanordningsplan kommer vi att informera om hur framkomligheten påverkas.

Här kan du läsa mer om projektet!

Senast uppdaterat