Logo
Två män samtalar ute på gräset vid strandkanten.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Minskad algblomning i Storsjön - tack vare miljöinsatser

2021

Utbredningen av vass och algblomningen har minskat över en 20-årsperiod i Storsjön. Tack vare flera olika miljöinsatser i Storsjön har övergödningsproblematiken minskat kraftigt och Storsjön mår betydligt bättre i dag än för 20 år sedan.

Anders Ekholm bor alldeles intill Storsjön i Årsunda. Han köpte en sommarstuga i början på 90-talet som han förvandlade till ett permanentboende under några års tid. Då, på 90-talet, fanns det problem med algblomning i Storsjön, på grund av övergödning.

Nu, knappt 30 år senare har algblomningarna minskat drastiskt och Anders har också märkt att Storsjön mår betydligt bättre på andra sätt.

– Om du tittar där, mellan de två öarna - hur långt kan det vara? 50 meter i alla fall. Där fastnade årbladen i vassen och det var bara som en liten glugg i vassen som man kunde ta sig igenom, säger han och pekar på två små öar med Åshuvudsreven i bakgrunden. Där var passagen då täckt av vass - i dag är det helt öppet.

Karta över Storsjön med finger som pekar på en udde.

Anders Ekholm visar sin tomt på en karta över Storsjön.

Två män samtalar med Storsjön i bakgrunden.

Johan Rune och Anders Ekholm gläds åt att de långsiktiga miljöinsatser som gjorts har givit effekt.

Långsiktiga insatser har givit effekt

Anledningen till att algblomningarna och att vassens utbredning minskat så drastiskt har flera anledningar, konstaterar Johan Rune, miljöingenjör på Sandviken Energi.

Dels har man i området arbetat med att ansluta kunder till det kommunala vatten- och avloppssystemet och dels ställde kommunen i början på 2000-talet nya krav på fastighetsägare att förbättra sina enskilda avlopp.

Dessutom har Sandviken Energi byggt dagvattenmagasinet fiskängstjärnen dit cirka 75 procent av allt dagvatten från Sandvikens tätort rinner, istället för att rinna rakt ut i Storsjön.

– Och ytterligare en faktor är att vi för cirka tio år sedan la ner det lilla reningsverket i Årsunda och investerade i en stor ledning in till vårt reningsverk Hedåsen där vi satsat och investerat och kan rena avloppsvattnet på ett effektivt sätt. Vi ser att det är effektivare med ett större verk i stället för många små som behöver underhållas.

På 90-talet hade man problem med övergödning som i sin tur ledde till algblomning i Storsjön. Undersökningar visade då att enskilda avlopp och utsläpp från reningsverk bland annat låg bakom utsläppen av fosfor i sjön.

Enligt en undersökning som gjordes förra året av miljökonsultföretaget Calluna har mängden fosfor minskat med 40 procent under de senaste 20 åren.

Två mindre öar ute i vattnet i Storsjön.

Mellan dessa två öar, framför Åshuvudsreven, var det tidigare helt igenväxt.

Två män samtalar längst ut på en brygga i vattnet.

Anders Ekholm visar minskningen av vass för miljöingenjör Johan Rune.

Mindre vass över tid

Anders Ekholm vars stuga ligger nära utloppet från det nu nedlagda reningsverket, tycker sig ha märkt av skillnaden framför allt de senaste tio åren.

– Det tar ju lång tid att se sådana här miljöförändringar så jag tycker ändå att det har hänt mycket på kort tid, konstaterar han.

– Ja man har ju hört om att folk var ute i vadare och slog vass vid strandkanterna, säger Johan Rune och konstaterar att det inte längre behövs just hos Anders i alla fall.

Lyssna gärna på reportaget från 11 oktober 2021 då P4 Gävleborg var ute och träffade Johan Rune och Anders Ekholm:

Efter 20 års kamp mot fosfor: Storsjön mår äntligen bättre Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterat