Logo
Gata påbörjar sandupptagningen i centrala Sandviken måndagen vecka 15.

Gata påbörjar sandupptagningen i centrala Sandviken under vecka 15 och hela arbetet planeras pågå under fyra veckor framåt.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu städar vi våra gator

Vi kommer nu att påbörja arbetet med sandupptagning och att snygga till gatorna i Sandviken och Storvik. Arbetet sker nattetid och planeras pågå i fyra veckor, från vecka 15 till 18.

En vanlig natt är ungefär fem fordon ute och städar våra gator med olika maskiner. Vi börjar vid tretiden på natten och håller på hela morgonen.

Så går sopningen och sandupptagningen till:

  • Först kommer vattenbilen som spolar för att blöta ned och på så vis minska dammet som blir när sanden sopas bort.
  • Vi spolar både med slang från en stor vattenbil och med en ”Wille”, en liten lastmaskin, med vattentank.
  • Därefter kommer en annan ”Wille” med en sopvals och borstar ut det grövsta skräpet – kvistar, sand och grus.
  • Allra sist kommer en tredje ”Wille” med en upptagare efter och samlar in allt skräp som sen körs till deponi. Därför ska man nu passa på att sopa ut sitt eget grus, sand och kvistar så tar våra maskiner upp det när vi kommer.
  • Sista svängen körs med en sugbil (lastbil) för att få bort det sista dammet.
Sandupptagningen påbörjas i centrala Sandviken under vecka 15.

Turordning bestämmer rutten

Vi jobbar efter en planerad turordning på de gator kommunen uppdrar åt oss att städa. Först ut är centrala Sandviken och därefter är det Storviks tur. Hela turordningen finns på bild längst ned i artikeln.

Har vi ännu inte kommit till din gata när vi är i ditt område - oroa dig inte vi är på väg.

Turordningskarta över sandupptagningen 2021

Turordningskarta över sandupptagningen 2021