Logo
Grävmaskin och man i varselkläder vid en maskin.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya vattenledningar i Järbo

Just nu pensionerar vi gamla vattenledningar i Järbo och byter ut till nya för att säkra vår leverans av bra vatten till våra kunder, och för att skydda vårt grundvatten.

På flera platser runt om i Järbo pågår just nu stora grävarbeten och vi har både medarbetare och stora maskiner på plats för att genomföra underhållsarbete av vårt va-nät.

Under hösten byter vi serviser, alltså den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastigheternas förbindelsepunkt vid tomtgränserna, i ett område i Järbo.
Under de närmaste tre åren kommer vi att byta ut flertalet servisledningar i ytterligare tre områden i Järbo.

- För kunderna är det positivt att vi byter till nya fräscha ledningar i modernt material, säger Kjetil Böstrup, anläggningsansvarig inom VA på Sandviken Energi och konstaterar att kunderna kan uppleva vissa störningar under tiden vi gräver i området.

Bland annat tvingas vi under perioder stänga av delar av gator samt göra korta vattenavstängningar, då vi tar bort de gamla ventilerna och sätter dit de nya. Men i det långa loppet kommer kunderna att få nya ledningar och därmed minskar riskerna för läckor.

På vår projektsida kan du läsa mer om aktuella servisbyten.

Senast uppdaterat