Logo
Ett flera meter högt torn med metalldörrar och inkommande och utgående rör syns utanför en tegelbyggnad.

Här är bioreaktorn - en del av det pilotprojekt som drivs just nu vid Rökebo vattenverk.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt pilotprojekt för godare dricksvatten i Sandviken

Den ser ut som en rymdraket och innehåller sand - vår nya bioreaktor som står på plats på Rökebo vattenverk, där vi producerar mycket av kommunens dricksvatten.

Förhoppningen är att det extra reningssteget ska förbättra både lukt och smak på vårt dricksvatten framåt.

Bioreaktorn är ett sandfilter som renar vårt dricksvatten på ungefär samma sätt som grundvatten bildas i naturen.

– Med hjälp av det här filtret kan vi bryta ned organiskt material som finns i vattnet på ett effektivt vis, säger Tim Sigvardsson som är dricksvattenexpert på Norconsult, som vi arbetar med kring just dricksvattenfrågor.

Han förklarar att det på så vis finns mindre material att leva på för de mikroorganismer, som naturligt förekommer i vårt vatten och som ibland kan avge lukt och smak.

Gammal beprövad metod

Bioreaktorn och sandfiltret påminner inte bara om naturens sätt att producera grundvatten utan också om hur man producerade dricksvatten i vattenverk på 1800-talet.

– Den här metoden liknar faktiskt de biologiska reningsprocesserna man använde redan på 1800-talet, innan man började använda kemiska medel för att rena vattnet, säger Tim Sigvardsson.

Pilotprojekt under vår och sommar

Just nu pågår försök i liten skala och vi hoppas att det extra reningssteget som biofiltret innebär ska leda till att vårt vatten ska smaka godare och lukta bättre framåt.

– Vi kommer att mäta och ta prover under vår och sommar för att se vad som händer med lukt- och smakämnen. Därefter kommer vi att utvärdera försöket och besluta hur vi går vidare, berättar Viktoria Åkerlöf som är gruppchef på drift- och underhållsavdelningen inom vatten på Sandviken Energi.

Eftersom detta är ett pilotprojekt kan vi inte säga hur mycket våra kunder kommer att märka av det nya reningssteget direkt. Vi kommer därför att uppdatera om projektet och de lärdomar vi drar kontinuerligt på vår projektsida Framtidens dricksvattenproduktion.

Arbeten från en korgbil för att ställa reaktorn på plats.

Bilder från tidigare då bioreaktorn ställdes på plats.

Bioreaktorn på sin plats framför Rökebo vattenverk.

Här syns filtret innan kåpan sätts på plats.

Närbild på händer som häller sand ur sandsäckar i en behållare.

Här är sanden som vattnet ska filtreras genom.

Senast uppdaterat