Logo
På fotot synsPatrik Lund, anläggningsarbetare på Sandviken Energi. Han lagar potthål på Slåttervägen.

Omläggning av gång- och cykelvägar

Under hösten kommer vi att asfaltera om några gång- och cykelvägar rund om i Sandviken. Vi påbörjar arbetet under den här veckan och förväntas pågå under cirka två veckor.

De gång-och cykelvägar som vi planerar att åtgärda under hösten är:

Gävlevägen (Norrsätra): från Bergsgatan och västerut
Björksätra/Sätragatan: mellan Västerled och Smassens väg
Björksätra (vid lekplatsen): Mässingsgatan och Zirkongatan
Västerled (södra): mellan Västerled och Frejgatan
Årsundavägen (vid tunneln): mellan Årsundavägen och Ärtvägen

Björksätra, Västerled (Södra), Årsundavägen (tunneln)

Björksätra, Västerled (Södra), Årsundavägen (tunneln)

Gävlevägen (Norrsätra)

Gävlevägen (Norrsätra)

Senast uppdaterat