Logo

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Elledningar

Prisändringar elnät 2021

Det här är en sammanfattning av alla prisändringar för elnät för dig som kund. De fasta och rörliga priserna höjs med 2,5 %. Här presenterar vi de nya priserna, vad pengarna går till och hur vi bygger ett långsiktigt hållbart elnät.

Varför ändras priserna?

Sandviken Energi ansvarar för det lokala elnätet och vi vill utveckla och förvalta det för att kunna fortsätta leverera med hög driftsäkerhet. Vårt elnät byggdes på 50-talet och därför är det mycket som måste bytas ut och förnyas. Det som är viktigt för oss är att vara långsiktiga genom att investera i och förbättra elnätet.

Bland annat vädersäkrar vi elnätet och förnyar anläggningar för att öka driftsäkerheten och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi byter till nya smarta elmätare som ska kunna mäta kundens elanvändning varje kvart och har flera nya funktioner efter krav från regeringen. Kunderna får nya möjligheter att analysera sin elanvändning samt att mätarna kommer vara anpassade för framtidens energitjänster.

Vilka priser gäller för mig?

Du ser på din faktura eller på Minasidor Länk till annan webbplats. vilken säkring du har.

  • De flesta lägenheter och villor använder 16-25A som huvudsäkring.
  • 35-63A används ofta av till exempel mindre företag eller gårdar.
  • Stora företag och stora lägenhetshus är oftast 80A och större.
  • 10 och 20 kV används av högspänningskunder som större företag.

I december 2020 meddelade vi elnätspriser för 2021. Tyvärr kommunicerade vi endast prisändringen för den rörliga avgiften och informationen om den fasta avgiften föll bort. Den nya fasta avgiften kommer därför att gälla från 1 mars 2021 istället för 1 januari.

De prisändringar som genomförs är:

  • Från 1 januari 2021: Den rörliga avgiften höjs med 2,5 %.
  • Från 1 mars 2021: Den fasta avgiften höjs med 2,5 %.

Vi beklagar att vi har brustit i informationen. Vi kommer att se över våra rutiner inför framtiden för att säkerställa att rätt information kommer ut. Du som kund behöver inte vidta några åtgärder.

Avtalspriser från och med 1 januari 2021

Den rörliga överföringsavgiften höjs med 2,5 %. Fasta priser kvarstår från år 2020. Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 63,19 kr per år (53,75 kr exklusive moms).

Priser 1 januari 2021, fasta och rörlig avgift

Huvudsäkring

Exklusive moms

Inklusive moms

16A LGH

1007 kr/år

1258,75 kr/år

16A

2208 kr/år

2760,00 kr/år

20A

2739 kr/år

3423,75 kr/år

25A

3408 kr/år

4260 kr/år

Rörlig överföringsavgift

21,30 öre/kWh

26,63 öre/kWh


Avtalspriser från och med 1 mars 2021

Den fasta avgiften höjs med 2,5 %. Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med med 63,19 kr per år (53,75 kr exklusive moms).

Priser 1 mars 2021, fasta och rörlig avgift

Huvudsäkring

Exklusive moms

Inklusive moms

16A LGH

1030,83 kr/år

1288,54 kr/år

16A

2261,86 kr/år

2827,33 kr/år

20A

2806,13 kr/år

3507,66 kr/år

25A

3491,86 kr/år

4364,83 kr/år

Rörlig överföringsavgift

21,30 öre/kWh

26,63 öre/kWh

Den 1 mars 2021 justeras de fasta och rörliga elnätspriserna med 2,5%.

Den fasta avgiften och månadseffekttarifferna höjs med 2,5 %. Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 53,75 kr per år exklusive moms (63,19 kr inklusive moms).

Den fasta avgiften
Den fasta avgiften

Exklusive moms

Inklusive moms

35 - 63A

4 886,88 kr/år

6108,60 kr/år


Månadseffekttsariffer

Månadseffekttsariffer

Exklusive moms

Inkl.moms

Januari

83,06 öre/kWh

103,83 öre/kWh

Februari

78,41 öre/kWh

98,02 öre/kWh

Mars

72,69 öre/kWh

90,86 öre/kWh

April

59,44 öre/kWh

74,30 öre/kWh

Maj

54,76 öre/kWh

68,45 öre/kWh

Juni

43,18 öre/kWh

53,98 öre/kWh

Juli

40,87 öre/kWh

51,09 öre/kWh

Augusti

42,85 öre/kWh

53,56 öre/kWh

September

49,51 öre/kWh

61,89 öre/kWh

Oktober

62,80 öre/kWh

78,50 öre/kWh

November

74,25 öre/kWh

92,81 öre/kWh

December

81,29 öre/kWh

101,61 öre/kWh

Den fasta avgiften och månadseffektavgiften höjs med 2,5 % från och med 1 mars 2021.

Kostnaden för överuttag av reaktiv effekt höjs med 20%. Höjningen är en följd av ökade kostnader från det regionala elnätet med syftet att motivera kunder att minska behovet av överuttag av reaktiva effekt genom till exempel interna förbättringar.

Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 53,75 kr per år exklusive moms (63,19 kr inklusive moms).

Priser 1 mars 2021 huvudsäkring 80A och större, leveransspänning 400V

Leveransspänning 400V

Exklusive moms

Inklusive moms

Fast avgift

3 852,66 kr/år

4815,83 kr/år

Månadseffektavgift

40,23 kr/kW

50,29 kr/kW

Överföringsavgift höglasttid

31,95 öre/kWh

39,94 öre/kWh

Överföringsavgift övrig tid

13,02 öre/kWh

16,27 öre/kWh

Överuttag av reaktiv effekt (över 50%)

43,79 kr/kWh

54,74 kr/kWh

Den fasta avgiften och månadseffektavgiften höjs med 2,5 % från och med 1 januari 2021.

Kostnaden för överuttag av reaktiv effekt höjs med 20%. Höjningen är en följd av ökade kostnader från det regionala elnätet med syftet att motivera kunder att minska behovet av överuttag av reaktiva effekt genom till exempel interna förbättringar.

Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 3 809 kr per år exklusive moms.

Priser från 1 januari 2021, 10 och 20 kV

Leveransspänning 10, 20 kV

Exklusive moms

Inklusive moms

Fast avgift

12 452,83 kr/år

15 566,04 kr/år

Månadseffektavgift

31,95 kr/kW

39,94 kr/kW

Överföringsavgift höglasttid

27,21 öre/kWh

34,01 öre/kwH

Överföringsavgift övrig tid

8,28 öre/kWh

10,35 öre/kWh

Överuttag av reaktiv effekt (över 15%)

43,79 kr/kWh

54,74 kr/kWh


Mer information

Mer information om elnätspriser finns här på hemsidan. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på e-post info@sandvikenenergi.se eller telefon 026-24 16 00.

Sidan är uppdaterad 2021-02-04

Senast uppdaterat