Logo
bild

Röd varning för höga vattenflöden - risk för översvämningar

Från natten till lördag varnar SMHI för höga vattenflöden på grund av stora regnmängder i kombination med snösmältning och blöt mark. Detta kan orsaka översvämningar och överbelastade spill- och dagvattensystem.

De senaste dygnens snöande i kombination med nytt regn gör att snösmältningen går fort. Det gör att avrinningen riskerar att inte hinna med vilket ökar risken för att spill- och dagvattensystemen överbelastas. Detta kan i sin tur leda till källaröversvämningar hos fastighetsägare. Det gäller exempelvis där dagvattnet överbelastas eller där ovidkommande regnvatten tränger in i spillvattenledningarna. Det kan bero på spillvattenledningar som släpper in regnvatten, felkopplade stuprör och felkopplade fastighetsdräneringar.

Förbered dig på översvämningar

När en röd varning utfärdats för höga flöden bedömer SMHI att det finns stor risk för översvämning, framför allt på låga punkter. Källare kan ta in vatten och lågt liggande vägar kan bli översvämmade. Kom ihåg att räddningstjänsten alltid prioriterar samhällsviktiga funktioner och du som privatperson ansvarar du själv för din egendom. Ta reda på mer om hur du kan förbereda dig för översvämningar.

Så gör du om du är drabbad

Om du drabbats av källaröversvämning tidigare eller är orolig för en översvämning i din fastighet behöver du förbereda dig. Läs om vad du kan göra för att förebygga en källaröversvämning och vad du behöver göra om du drabbas.
Källaröversvämning - sandvikenenergi.se Länk till annan webbplats.

Det här gör Sandviken Energi

Sandviken Energi kommer förbereda sig inför nederbörden genom att sätta ut extra pumpar i de områden som är mest drabbade av överbelastade spill. och dagvattensystem. Detta gör vi för att kunna pumpa bort större mängder vatten än våra system vanligtvis hanterar.

Vi har personal som arbetar under helgen. De kommer rondera våra anläggningar, sköta pumpar och fjärrövervaka systemen. Marken är mättad och regnvattnet kommer inte rinna undan som det brukar vid vanliga regnoväder. Vid behov kommer vi att brädda ur våra avloppssystem som till stor del kommer innehålla just regnvatten.

Vi gör det vi kan för att vattnet ska rinna undan på ett bra sätt, men vattenmängderna beräknas bli så stora att vi inte kan förhindra konsekvenser av skyfallen. Vårt fokus är att hålla igång avlopps- och dagvattensystemen i kommunen.

Utöver våra åtgärder kommer vi följa prognosen och samverka med kommunen och andra samhällsviktiga aktörer.

På uppdrag av kommunen åker Sandviken Energis gatuverksamhet också runt och skottar, sopar och håller rent vid brunnar för att underlätta för vatten att rinna undan.

Här kan du läsa mer om vårt arbete generellt för att förebygga översvämningar vid skyfall, samt vad vi har gjort sedan skyfallet 2021.


Mer information

Dagvatten och ansvar för hantering av dagvatten - Sandviken Energi

Röd varning för höga vattenflöden - Sandvikens kommun Länk till annan webbplats.

Vädervarningar - SMHI Länk till annan webbplats.

Checklista vid risk för översvämning - Krisinformation Länk till annan webbplats.

Förbered dig på översvämning - MSB Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterat