Logo
Luft- och vattenspolning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Spolning av dricksvattennätet

Måndag vecka 48, 28 november, kommer vi att påbörja renspolning av dricksvattennätet. Arbetet är en del av vårt arbete för att förbättra dricksvattenkvaliteten, avseende lukt och smak samt också missfärgningar.

Spolningen kommer att utföras av Svapipe AB och sker i olika etapper med start vid Rökebo vattenverk. Arbetet pågår från november (vecka 48-51) till och med februari (vecka 2-5), med uppehåll under jul och nyår (vecka 52-1). Vi gör detta arbete för att förebygga missfärgat vatten och för att kunna fortsätta leverera dricksvatten av bra kvalitet.

Läs mer på Sandviken Energi - spolning av dricksvattennätet.

Luft- och vattenspolningen är en av de kortsiktiga åtgärder som vi gör för att förbättra kvaliteten på vårt dricksvatten. Du kan läsa mer om övriga åtgärder och vårt långsiktiga arbete för framtidens dricksvattenproduktion på vår projektsida.

Senast uppdaterat