Logo
Bild på uppgrävt dike med två fjärrvärmeledningar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ursäkta besväret - vi gräver för nya rör

Har du funderat över vad det är för stora grävarbeten i Björksätra och centrala Sandviken?
Det är vi på Sandviken Energi som investerar i helt nya fjärrvärmeledningar, som ska hålla i minst 100 år och kommer att ge ännu tryggare leveranser för alla våra fjärrvärmekunder.

Under 2020 investerar vi totalt 27 miljoner kronor i helt nya fjärrvärmeledningar både i centrala Sandviken och i Björksätra.

De ledningar som finns där i dag har fyllt 50 år och behöver pensioneras. De nya vi investerar i har längre hållbarhet och ger tryggare leveranser för våra kunder.

Totalt handlar det om 3,1 kilometer ledningar som grävs ned.

Bild visar två gamla fjärrvärmeledningar samt en ny ledning i uppgrävt dike.

Till vänster i bild syns de två gamla fjärrvärmeledningarna och till höger en av de nya.

Bilden visar en man bakifrån som pekar på en cykelbana.

Här kommer vi att fortsätta gräva i höst för att ansluta fastigheter med gamla ledningar till de nya ledningarna.

När vi investerar i nya ledningar passar vi också på att bygga bort gamla fjärrvärmekammare med ventiler till förmån för ventiler som manövreras ovan jord, för att våra medarbetare ska slippa klättra ned i trånga betongkammare.

- Det kostar lite mer, men vi bygger så för att vi är rädda om våra medarbetare. De ska ha en trygg arbetsplats, konstaterar Jan-Erik Johansson, distributionschef på Sandviken Energi när han visar runt på arbetsplatsen i Björksätra.

Varselklädd man framför byggavspärrning. Ett dike med två fjärrvärmeledningar syns i bakgrunden.

Jan-Erik Johansson är distributionschef på Sandviken Energi och har hand om projektet.

Bilden visar två fjärrvärmeledningar i ett dike samt en grävmaskin som häller ut fyllningsmassa över dem.

Nu har man påbörjat arbetet med att fylla igen dikena där den nya fjärrvärmeledningarna läggs ned.

Bilden visar en varselklädd man som står på fjärrvärmeledningar som ligger uppradade på marken.

Jan-Erik Johansson berättar att de nya ledningarna har inbyggda larmtrådar som varnar om det finns läckor i nätet.

Arbetet är klart mot slutet av hösten

Under sommaren har allt grävarbete färdigställts och i Björksätra håller man just nu på att svetsa samman ledningarna och provtrycka för att se att alla ledningar är täta och fungerar som det ska.

Efter semestern fortsätter arbetena både i centrala Sandviken och i Björksätra.

Målet är att de nya ledningarna ska tas i bruk i november 2020.

Vi reinvesterar i fjärrvärmenätet och satsar totalt 27 miljoner kronor på nya fjärrvärmeledningar. Här är bilder från projektet i Barrsätra.

Magnus Flodman från Gästrike Ekogas visar Johan Rune och Peter Lexander en skiss över biogasanläggningen.

Varselklädd man flyttar byggstaket.

Säkerhet kommer först och det är viktigt att våra arbetsplatser är ordentligt avspärrade.

Bilden visar varselklädd man som går över en cykelbana mellan två avstängslade områden.

I Björksätra har vi byggt in de uppgrävda områdena för att man ska kunna ta sig fram trots att vi gräver.

Närbild på en av de nya fjärrvärmeledningarna där man ser en larmtråd sticka ut.

Närbild på en fjärrvärmeledning - upptill ser man larmtråden sticka ut.

Bild på dike med två fjärrvärmeledningar.

Här ligger två helt nya ledningar. Totalt gräver vi ner 3,1 kilometer nya ledningar.

Senast uppdaterat