Logo
Två leende män i kostymer utanför tegelbyggnad med Sandviken Energi-logga på väggen.

Niclas Reinikainen, vd på Sandviken Energi, tillsammans med Henrik Sandberg, vd på Strömfallet Småkraft AB.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vattenkraften såld till Småkraft

Måndag 28 februari köpte Småkraft AB Bångbro Kraft av Sandviken Energi. Transaktionen omfattar tio vattenkraftverk* med en samlad produktion runt 24 GWh i Jädraån, Gästrikland. Småkraft har på kort tid byggt upp en svensk portfölj med drygt 100 GWh årlig produktion av förnybar el.

Vattenkraftverken som togs över under måndagen denna vecka ligger alla i Jädraån, norr om Sandviken, i prisområde SE3. För Småkraft är förvärvet i linje med bolagets utvecklingsstrategi i Sverige och bidrar med ytterligare produktion i ett attraktivt prisområde.

För Sandviken Energi innebär försäljningen att bolaget fokuserar på kärnverksamheten – att distribuera el, vatten, värme, bredband och ett underhållet gatunät till kunder i Sandvikens kommun. Genom försäljningen kan bolaget finansiera stora långsiktiga investeringar i hållbar infrastruktur i Sandviken, konstaterar Niclas Reinikainen, vd för Sandviken Energi:

- Jag är mycket glad över att Småkraft köper vattenkraftverken och det är en bra affär för båda parter. Vi har letat efter en ägare som har förmåga och kompetens att äga och driva vidare vattenkraften i Jädraån. Småkraft förstår kommunens intressen och jag är övertygad om att vi lämnar över kraftverken i trygga händer vilket är viktigt för bygden, säger Niclas Reinikainen vd och koncernchef för Sandviken Energi-koncernen där Bångbro kraft ingår.

En bra affär för båda parter

Även Småkrafts vd i Sverige, Henrik Sandberg, är nöjd med förvärvet:

- Bångbros kraftverk är en väl samlad portfölj som ligger bra till geografiskt mot vårt övriga innehav. Vi ser fram emot att ta över stafettpinnen från Sandviken Energi och fortsätta utveckla verksamheten.

Småkraft har under 2021 och 2022 köpt ytterligare tre portföljer i Sverige: Strömfallet, Streamgate North samt Tekniska Verken I Linköpings småskaliga vattenkraftstationer. I och med förvärvet av Bångbro Kraft fortsätter utvecklingen i Sverige enligt företagets planer.

Terje Vedaler, verkställande direktör för Småkraft-koncernen, ser mycket positivt på bolagets utvecklig i Sverige.

- Den svenska marknaden är ett spännande nytt marknadsområde för oss. Vi har byggt och drivit småskalig vattenkraft i Norge i 20 år och har samlat på oss mycket värdefull erfarenhet längs vägen, som vi nu tar med oss när vi satsar i Sverige, säger Terje Vedeler, VD i Smålkraft AS.

- De närmaste åren kommer vi att arbeta med att uppgradera verksamheten och effektivisera driften i småskaliga kraftverk i hela vår portfölj. Detta kommer att kräva både investeringsvilja, kapital och teknisk kompetens. Vi står väl rustade att anta den utmaningen.

*I köpet ingår följande vattenkraftstationer: Djupdal, Hammarfallet, Ivantjärn, Jädraås, Kungsfors, Kvarnfallet, Pallanite, Svartnäs Nedre, Svartnäs Övre samt Sågfallet.

Om Småkraft AS:

  • Småkraft äger och driver 165 kraftverk i Norge och nu 44 i Sverige. Småkraft är med det Europas största småkraftaktör.
  • Samarbetar med över 800 markägare och producerar över 1700 GWh förnybar el årligen. Det är tillräckligt för att täcka den årliga förbrukningen hos mer än 100 000 hushåll.
  • Småkraft startade sin verksamhet i Norge för 20 år sedan. Under 2021 expanderade företaget också till den svenska småkraftmarknaden.
  • 26 anställda vid kontor i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal, Oslo och Uppsala.
  • Småkrafts vision är att skapa förnybara värden för nästa generation.

Om Sandviken Energi:

  • Sandviken Energi är en kommunägd koncern som erbjuder tjänster inom fjärrvärme, elnät, elhandel, bredband, gatuunderhåll, laddning av elfordon, vatten och avlopp.
  • Koncernen har ungefär 150 medarbetare, 22 000 kunder och omsätter cirka 500 miljoner kronor.
  • Sandviken Energis vision är att vara en lokal förebild som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med kunder, samarbetspartners och Sandvikenbor skapar de en hållbar och bekväm vardag för dagens, och framtidens, generation Sandvikenbor.

Senast uppdaterat