Logo

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Traktor med kabeltrumma framför sig.

Vi är bäst i länet på fiberutbyggnad

94 procent av alla hushåll i Sandviken finns i absolut närhet till en fiberanslutning. Det är mest i länet och högre än rikssnittet på knappt 91 procent.
–Jag blir väldigt glad och stolt när vi ser sådana här siffror, säger Jan Persson, affärsområdeschef för stadsnät inom Sandviken Energi.

Varje år kartlägger Post- och Telestyrelsen svenskarnas tillgång till bredband. 2019 års siffror visar att Sandvikenborna har bäst möjligheter i länet att ansluta sig till bredband via fiber.

Totalt finns 94 procent av hushållen i absolut närhet till en fiberanslutning, vilket innebär att hushållen har fiber framdraget till tomtgränsen eller indraget i fastigheten.

– Vi kan skapa möjligheter för så många som möjligt att kunna ansluta sig om de vill. Och att 94 procent av hushållen nu har möjlighet till det är fantastiskt roligt, säger Jan Persson och konstaterar att många av dem som får fiber framdraget till tomtgränsen också väljer att ansluta sig.

Investering i landsbygden

De senaste tre åren har Sandviken Energi investerat cirka 150 miljoner kronor i bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Den allra största utbyggnaden har skett på landsbygden där hushållen i absolut närhet till fiberanslutning ökat från 10 procent 2017 till 73 procent under 2019.

–Vi har investerat stora pengar i landsbygden. En fungerande, stabil internetuppkoppling är oerhört viktigt för att hålla landsbygden levande, säger Jan Persson om Sandviken Energis satsning på hållbara leveranser av bredband.

Även bland företag har den direkta närheten till en fiberanslutning ökat stort de två senaste åren. Från 8 procent 2017 till 75 procent 2019.

Utbyggnaden fortsätter

Men 94 procent räcker inte, utan Sandviken Energi fortsätter arbetet med att ge fler möjlighet att ansluta sig till fiber. Just nu har vi fyra kampanjer där hushåll i Myrbyvallen-Lembyvallen, Stocksbo, Vreten-Mårtens samt på Hedkarbyvägen kan skaffa fiber till hemmet - läs mer om kampanjerna här på Sandnets hemsida.

Samtidigt utreder vi och ser över nya områden där det kan bli aktuellt med en utbyggnad längre fram.

Här kan du läsa mer om en av de företagare som under 2019 fick fiber till sin gård i Österfärnebo.

Senast uppdaterat