Logo
Två varselklädda personer står på en grusväg och tittar i vr-glasögon respektive läsplatta.

Martin Jonsson och Henrik Wallén inspekterar elnätet med hjälp av drönare.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi inspekterar elledningar med drönare

Nu är vi ute med drönare för vår årliga besiktning av våra elledningar.

Tack vare drönaren kan vi snabbare upptäcka skador och fel på nätet, och på så vis undvika strömavbrott hos våra kunder.

Redan förra året fick Sandviken Energi som ett av de första elnätsbolagen i Sverige tillstånd att flyga med drönare utom synhåll. Tack vare tillståndet kan vi nu flyga och inspektera linjegator mycket snabbare än om vi hade gjort det till fots.

- Det är effektivare och vi kan lättare och snabbare upptäcka sådant vi behöver åtgärda, dessutom är det miljövänligare eftersom vi slipper använda motorfordon när vi besiktigar, säger Martin Jonsson, montör och drönarpilot på Sandviken Energi.

Varselklädd man står på en grusväg med ett par vr-glasögon på sig.

Martin Jonsson ser vyn från drönaren i vr-glasögonen.

Två händer håller upp drönaren.

Vår drönare som vi började använda förra året.

Två varselklädda män sitter vid sidan av en väg och tittar på en skärm.

Martin Jonsson och Henrik Wallén håller koll via en skärm.

Drönaren ersätter helikopter

Tidigare år har Sandviken Energi varje år besiktigat elnätet via helikopter - något man slipper detta år eftersom Martin och kollegan Henrik i stället kan bedöma nätets status via bilder från drönaren.

De har klarat av två av åtta områden (Storvik, Kungsgården, Ginborn och Hammarby samt Åshammar) och kommer att fortsätta besiktningarna via drönare under sommaren.

När årets besiktning är avklarad kommer man att utvärdera om drönare fungerar lika bra som att besiktiga från helikopter.

Vi får flyga utom synhåll

Eftersom Sandviken Energi har tillstånd att flyga drönare utom synhåll kan det hända att man ser drönaren men inga av våra montörer - då finns de i närheten och övervakarflygningen via skärm och vr-glasögon. Vår drönare filmar inte under flygningar och är väldigt sällan i närheten av privatpersoners fastigheter, såvida de inte ligger alldeles intill en elledning eller intill ledningar dit det kan vara svårt att ta sig.

En elledning med gul varningsskylt.

Med hjälp av numren på elstolparna håller montörerna koll på var på nätet drönaren är.

Drönaren syns i luften ovan en transformator.

Drönaren ovanför en av våra transformatorer.

Tv varselklädda män står på en grusväg och samtalar. En elledning syns i bakgrunden.

Martin Jonsson och Henrik Wallén jobbar som elmontörer och kör drönare.

Rolig del av arbetet

För Henrik och Martin innebär satsningen på drönare ett lyft för arbetsmiljön men också en spännande utmaning i arbetet.

- Det är roligt att vi satsar på det här och att vi är bland de första i Sverige att få tillståndet och målet är ju att fler montörer ska lära sig och kunna köra drönaren, berättar Martin.

En bild tagen av drönaren där man ser tre elledningar från ovan.

Här är en bild tagen av drönaren, där man ser tre elledningar från ovan. Man ser tydligt hur isolatorn (den bruna delen under elledningen) är trasig på mittenledningen.