Logo
En bil tankas på en biogasstation och tre varselklädda personer tittar på.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi kör våra fordon på vårt matavfall

På Sandviken Energi vill vi använda så lite som möjligt av jordens resurser. En del i det är att vi ska bli bättre på att sortera matavfall, eftersom vårt matavfall blir till biogas som vi sen tankar våra bilar med.

Sandviken Energi arbetar intensivt för att minska vår klimatpåverkan och göra miljövänliga val. En självklar del är att sortera vårt avfall noggrant. Nyligen fick vi helt nya sorteringsmöbler som gör det ännu enklare att slänga våra sopor på rätt ställe.

Dessutom har vi under förra året ställt om till en fossilfri fordonsflotta med vätgasbilar, elbilar, biogasbilar och bilar som körs på HVO, som är en miljövänlig diesel. Tack vare den omställningen har vi minskat utsläppen av CO2e med 10 ton mellan 2018 och 2019.

Vi tankar biogas i Forsbacka

Sandviken Energis biogas produceras vid Gästrike Ekogas biogasanläggning i Forsbacka, där matavfallet i de bruna pappåsarna omvandlas till biogas som vi tankar i våra bilar.

Förutom biogas så produceras också biogödsel, som används hos lokala lantbrukare bland annat inom Sandvikens kommun.

I filmen får vi en rundvandring på biogasanläggningen med guiden Magnus Flodman, som är substrat- och biogödselansvarig på Ekogas. Häng gärna med!

Våra 5 ton matavfall räcker ungefär till 500 kg biogas, vilket i sin tur ger ungefär 1 000 mil med en personbil.

- För oss är biogasen en del i vårt arbete med att ställa om till en fossilfri fordonsflotta, säger Johan Rune, miljöingenjör på Sandviken Energi och fortsätter,

- Vi ska inte lägga alla våra ägg i en korg, utan har en blandning av olika bränslen i vår fordonsflotta. Därför är biogas och vätgas ett bra komplement till eldrivna bilar.

Tre män i varselkläder tittar på en skiss över biogasanläggningen i Frosbacka.

Magnus Flodman från Gästrike Ekogas visar Johan Rune och Peter Lexander en skiss över biogasanläggningen.

Tre män i varselkläder står på en parkering intill en biogasbil

Så här ser Sandviken Energis biogasbilar ut.

Lokalt producerad bränsle

Magnus Flodman på Ekogas berättar att matavfallet främst kommer från kommunerna i regionen; Sandviken, Hofors, Ockelbo, Gävle och Älvkarleby, men också från externa kommunkunder.

- Biogasen tillverkas av avfall och vi kan genom den produktionen ta tillvara både energi och näringsämnen i matavfallet, samtidigt som produktionen är lokal här i regionen, säger han och konstaterar att biogasproduktionen också genererar arbetstillfällen i regionen.

Utöver Sandviken Energis personbilar tankar även Sandviken kommun personbilar samt sina två mattransportbilar med biogas.

Senast uppdaterat