bild

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Viktig information gällande de stora regnmängderna

Till följd av de kraftiga skyfallen som drabbar vårt område är våra vatten- och reningsverk samt dagvattennätet hårt belastade. Vattenförsörjningen är under kontroll och det går bra att dricka vattnet. Vi arbetar intensivt med att bibehålla och säkra dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen. 

Vi har just nu väldigt hårt tryck på telefonlinjen till vår kundservice. Vi kan tyvärr inte prioritera att hjälpa till vid översvämningar i källare eller liknade. Vårt fokus ligger just nu på att säkra leverans av dricksvatten samt bortledande av spillvatten och dagvatten.

Du som har andra administrativa ärenden kan genomföra flyttanmälan, lämna en felanmälan eller kontakta Kundservice via e-post.

Du som är drabbad av källaröversvämning

Om du är drabbad av översvämning ber vi dig att i första hand ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Läs vår information och följ checklistan på vår hemsida. För att anmäla skadan till oss behöver du fylla i och skicka in en felanmälan som du hittar på vår webbplats.

När det kommer så här mycket regn

Vi ser att många av våra kunder har stora problem med vatten i källaren eller liknande. Vi beklagar det och agerar med förebyggande åtgärder för att hålla systemet effektivt och kunna ta emot de stora mängderna vatten. Vi vill samtidigt förtydliga vad som gäller när det regnar så mycket som det gjort den senaste tiden.

Sandviken Energi har, enligt nuvarande regelkrav, kapacitet på att ta emot dagvatten motsvarande ett 10-års regn. När det kommer regnmängder motsvarande 100-års regn finns tyvärr ingen kapacitet att ta emot allt regnvatten och det finns heller inget krav på detta i dagsläget.

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din egendom. Det är ditt ansvar att installera återströmningsskydd och backventiler för att motverka översvämningsskador i din källare, vilket regleras i Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp i Sandvikens kommun.

Där enstaka fastigheter ligger lägre än omkringliggande fastigheter och det inte finns möjlighet att ta hand om regnmängder, som till exempel kan komma från felkopplingar av dräneringsvatten (till exempel stuprör) till spillvattnet (avloppet), har vi i enstaka fall installerat en backventil, till dess vi har undersökt och fått bort felkopplade installationer.

Ett 10-årsregn (ihållande skyfall under en och samma period) är i storleksordningen dubbelt så stort som ett-årsregn och ett 100-årsregn är ungefär dubbelt så stort som ett 10-årsregn.

Var sparsam med vattnet

(Uppdaterat 2021-08-30 - Du behöver inte minska din användning längre. Tack för hjälpen förra veckan!)

Det förväntas komma en större mängd regn under onsdag och torsdag den här veckan. Vi ber er i Sandvikens tätort och Kungsgården att vara sparsamma med vattnet för att inte belasta avloppsnätet mer än nödvändigt.


Mer information

Felanmälan

Information till dig som drabbats av källaröversvämning

Senast uppdaterat