Logo
En medarbetare visar konsulten runt inne i vattenreningsverket.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi letar energitjuvar i våra anläggningar

För att minska vårt klimatavtryck strävar vi på Sandviken Energi efter att bli ännu smartare och effektivare i vår energianvändning.

Därför har vi under hösten genomfört en energikartläggning av våra anläggningar i koncernen.

I de åtgärdsförslag vi får kommer det att finnas en analys av vår nuvarande energiåtgång, men också förslag på hur vi kan bli effektivare i vår energianvändning.

– Vi kommer att få en hel palett av åtgärder att välja från, säger Johan Rune, miljöingenjör på Sandviken Energi och konstaterar att arbetet nu kommer att handla om gå igenom ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av olika åtgärder.

– Vårt jobb blir att skapa en "att-göra"-lista där vi rangordnar olika åtgärder utifrån både ekonomi och miljö.

Konsult genomför del av energikartläggningen
Konsult läser av en mätare
De två konsulterna som genomför kartläggningen

Bilder som vår miljöingenjör Johan Rune tog när konsulter från Afry genomförde kartläggningen hos oss.

"Stora tjuvar" finns på produktionsanläggningarna

Själva kartläggningen visar hur mycket el vi konsumerar vid våra anläggningar och hur mycket koldioxidekvivalenter våra verksamheter släpper ut. I det första skedet har vi tittat på våra reningsverk och vattenverk och sen kommer vi också att titta på vårt värmeverk. Där handlar mycket om hitta energieffektiviseringar i vår produktion.

– Det kan vara äldre utrustning som kan bytas ut till nyare smartare utrustning och ibland kan vi se att vi ganska snart kan tjäna in en investering, både ur ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv, säger Johan Rune.

Vi kommer också att energikartlägga våra kontor där effektiviseringarna främst kanske finns i själva fastigheterna. Det kan vara belysning, uppvärmning eller ventilation. Men också hos medarbetarna där vi kan arbeta för att bli ännu mer energimedvetna i våra arbetssätt.

Hållbarhet i fokus på företaget

Energikartläggningen är en del i vårt hållbarhetsarbete på Sandviken Energi.

Hållbarhet, såväl miljömässig som ekonomisk och social, är en del av vår vardag på Sandviken Energi. Vi gör små och stora insatser men målet är alltid att skapa en hållbar framtid för Sandvikens invånare.

På vår webb berättar vi mer om vårt hållbarhetsarbete.

Senast uppdaterat