Logotyp

Ändrade allmänna avtalsvillkor för elnät och fjärrvärme

Konsumentverket och vår branschförening Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumenter på elnäts- och fjärrvärmeområdet. I samtliga villkor har bestämmelsen om personuppgiftshantering (PUL) upphävts, eftersom den blivit inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen (GDPR).

Ändringar i avtalsvillkoren för dig som elnätskund

I elnätsvillkoren för konsumenter är upphävandet av personuppgiftsbestämmelsen (PUL) den enda ändring som gjorts. Personuppgiftsbestämmelsen (PUL) har ersatts av dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer? Läs om dataskyddsförordningen hos Datainspektionenlänk till annan webbplats.

Här kan du läsa avtalsvillkoren för elnät (gäller från 2019-04-01)PDF (pdf, 64.6 kB)

Ändringar i avtalsvillkoren för dig som fjärrvärmekund

I fjärrvärmevillkoren för konsumenter har ändring gjorts i de bestämmelser som avser distansavtal. De nya lagändringarna återspeglas nu i avtalsvillkoren och innebär bland annat att du som konsument skriftligen måste acceptera ditt anbud för att avtalet ska vara giltigt. Läs mer om nya regler för telefonförsäljning på Konsumentverket. I fjärrvärmevillkoren har dessutom ett förtydligande gjorts i den bestämmelse som reglerar möjligheten till uppsägning av fjärrvärmeavtalet.

Avtalsvillkoren för fjärrvärme (gäller från 2019-04-01)PDF (pdf, 236.7 kB)

Vill du veta mer?

De nya avtalsvillkoren gäller från 1 april 2019. Under Blanketter och avtal kan du ta del av samtliga allmänna och särskilda avtalsvillkor.

Läs mer om de ändrade avtalsvillkoren i ”Reviderade allmänna avtalsvillkor – elhandel, elnät och fjärrvärme” hos Energiföretagenlänk till annan webbplats. Regler om telefonförsäljning finns hos Konsumentverketlänk till annan webbplats och vill du läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) kan du besöka Datainspektionenlänk till annan webbplats

Sidan publicerades: 2019-02-01 21:07
Senast uppdaterad: 2019-02-01 21:09

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen