Logotyp

Invigningen av Hedåsens reningsverk

Solen sken från en klarblå himmel under fredagens invigning av det nya reningsverket i Sandviken. Både representanter för Sandvikens Energi, styrelse samt Sandvikens kommun var på plats. Samt en mängd medarbetare vid Sandviken Energi.

Hedåsens reningsverk är Sandvikens största reningsverk och arbetet med ombyggnationen och kompletteringen av ett biologiskt reningssteg och ny rötkammare, färdigställdes i november 2014.

Sandviken fick sitt första reningsverk redan för 100 år sedan. 1915 anlade Sandvikens Jernverk det första avloppsreningsverket på Hedåsen. Hedåsens kommunala avloppsreningsverk togs i drift 1948 och tar emot och behandlar avloppsvatten från hela Sandvikens tätort och några mindre områden upp till Rökebo i norr samt Årsunda.

Investeringen på 75 miljoner för ombyggnationen av Hedåsen och satsningen på ett biologiskt reningssteg görs dels efter nya lagkrav på själva reningsprocessen, dels ser vi att belastningen på Storsjön har ökat under åren på grund av att befolkningsmängden ökar.

Storsjön är idag en övergödd sjö och detta har tidvis fört med sig en besvärande massförekomst av alger.

Den ökade folkmängden är förvisso något väldigt positivt för Sandvikens kommun, men det ställer också krav på att vi måste arbeta för att minimera övergödningen i Storsjön. Storsjön har ett högt värde på flera sätt. Här finns kulturella värden och såväl sommar som vinter ges möjlighet till rekreation i en naturskön miljö.

Satsningen på Hedåsen syftar till att vi bättre ska kunna ta hand om vår miljö i framtiden vilket i förlängningen även kommer leda till att Storsjön kommer att friskna till med tiden. Och DET är viktigt för våra kommuninvånare, inte bara idag, utan framför allt för framtiden.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, och vi är beroende av ett konstant hälsosamt och rent vatten i tillräcklig mängd för att må bra. Att dricka vatten direkt från kranen och att spola i toaletten har länge varit en självklarhet i Sverige. Vi är vana vid att ha rent omkring oss och att man faktiskt kan bada i de flesta sjöar och vattendrag.

Med den här nya anläggningen kommer vi att bättre kunna minska belastningen av ämnen som förstör livsmiljön för vattenlevande organismer. Tidigare har vi släppt ut nästan 50 ton syreförbrukande ämnen (BOD7) per år. Nu räknar vi med att sänka utsläppet till mindre än 30 ton per år, dvs en minskning med 40%.

Chefen för Sandviken Energi Vatten AB, Anna Holmstén, berättar om historien bakom Hedåsens reningsverk och om vikten av att vi alla har tillgång till rent, färskt dricksvatten.

VD Niclas Reinikainen berättar om Sandviken Energis framtida satsningar.

Sandviken Energis styrelseordförande, Tomas Kärnström, klipper bandet.

Lars Halvarsson, känd kåsör, avslutade invigningstalen med att berättar om sina barndomsminnen av, samt sin relation till, den så kallade "pruttkulan" som numera är nymålad och pryder sin plats vid vattenverket.

Sidan publicerades: 2015-06-15 15:23
Senast uppdaterad: 2015-06-15 15:23

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen