Logotyp

Nya avgifter under 2020

Från årsskiftet gäller nya priser för två av våra tjänster: vatten och avlopp samt elnät. Den 1 mars ändras priset på fjärrvärme för villakunder.

Prisändringar görs normalt bara en gång per år och vi informerar våra kunder via annonsering i de lokala tidningarna, brev eller faktura. Informationen finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Henrik Wallén och Rebecca Hagström, montörer på elnät, samarbetar vid stolpklättring.

Henrik Wallén och Rebecca Hagström, montörer på elnät, samarbetar vid stolpklättring.

Elnät

För att ta hand om vårt elnät jobbar vi på lång sikt med kvalitetshöjande åtgärder som till exempel att minimera strömavbrott. Vi jobbar ständig för att utveckla ett driftsäkert och hållbart elnät för dig som kund, därför återinvesteras vår vinst i verksamheten.

I år höjs den rörliga överföringsavgiften och den fasta avgiften med 3,6%. Distributionskostnaden från vårt överliggande nät och våra investeringar för att bibehålla ett robust elnät ökar vilket är en del i vår prishöjning.

En av de stora projekt vi jobbat med under 2019 är elmätarbyten, det gör vi i enlighet med Energimarknadsinspektionen funktionskrav för nya elmätare. Det möjliggör att du som kund i framtiden kan påverka din förbrukning.

Räkneexempel

Normalvilla, 16A säkring 20 000 kWh/år. Vilket innebär en höjning på 208 kr mer per år jämfört med föregående år.

Lägenhet, 16A säkring 2 300 kWh/år. Vilket innebär en höjning på 47 kr mer per år jämfört med föregående år.

Vatten och avlopp

För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Sandviken behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet och dess produktionsanläggningar. Klimatförändringar i kombination med ett åldrande system och ökade krav på verksamheten behöver mötas med fortsatta åtgärder i verksamheten. Klimatförändringarna som vi står inför bedöms medföra både fler skyfall med översvämningar och fler fall av situationer med kvalitetsproblem på vattnet framöver. Det ställer stora krav på en modernisering och klimatanpassning av Sveriges, och Sandvikens, VA-system.

För dig som är ansluten till vatten och avlopp hos oss på Sandviken Energi kommer bruknings- och anslutningstaxa att indexhöjas med 1,44% från den 1 januari 2020. Höjningen bidrar till att du som kund får en stor trygghet till våra leveranser genom en miljösäker avloppshantering samt dricksvatten av hög kvalitet.

Under 2020 fortsätter vi att reinvestera i våra ledningsnät för vatten och avlopp, samt ett antal projekt och underhållsåtgärder i våra produktionsanläggningar. Allt i syfte att säkerställa kvalitet över tid.

Daniel Aho och Thomas Nyberg på vatten vid Öjaren.

Daniel Aho och Thomas Nyberg på vatten vid Öjaren.

Räkneexempel

Villakund - exempel beräknat på en förbrukning om 150 m³/år, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Vilket innebär en höjning på 133 kr/år.

Flerfamiljshus - exempel med tio lägenheter i ett flerfamiljshus där varje hushåll gör av med 100 m³/år, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Vilket innebär en höjning på 133 kr/år.

Fjärrvärme

För första gången sedan 2016 kommer vi att höja vårt pris på fjärrvärme för villor från och med den 1 mars 2020. Anledningen till de höjda priserna är att priset på bränsle ökat, det vill säga priset på torv, biobränsle och returträ. Även utsläppsrätterna för förbränning av torv har ökat, vilket också bidrar till höjningen.

Den fasta avgiften höjs från 3 500 kr/år till 3 650 kr/år inklusive moms och den rörliga energiavgiften höjs med 17,50 kr/MWh från 682,50 kr/MWh till 700 kr/MWh inklusive moms.

Avgifterna höjs även för våra juridiska kunder från och med 1 januari 2020.

Linnea Nilsson och Joel Petterson flyger drönare över bränsledepån vid kraftvärmeverket.

Linnea Nilsson och Joel Petterson flyger drönare över bränsledepån vid kraftvärmeverket.

Vårt uppdrag

Alla verksamheter inom Sandviken Energi-koncernen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Sandvikens infrastruktur, utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi återinvesterar våra vinster för att stärka Sandviken Energis konkurrenskraft och leverera prisvärda produkter med hög driftsäkerhet.

Sidan publicerades: 2019-12-10 13:20
Senast uppdaterad: 2019-12-10 13:56

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen