Logotyp

Sandviken Energis avgifter från 1 januari 2018

Här presenteras avgifterna som gäller från och med 1 januari 2018.

Elnätsavgiftenlänk till annan webbplats

En prishöjning med 2,5 procent för rörlig överföring och den fasta årsavgiften. Det gör vi för att möjliggöra en fortsatt utveckling av nätet och bibehålla en hög leveranssäkerhet och kvalitet för distribution av el.

Vad innebär det för dig som kund?

För en normalvilla med 16A säkring och en förbrukning om 20 000 kWh/år innebär förändringen en höjning om under 15 kronor/månad.

För en lägenhet med 16A säkring och en förbrukning om 2 300 kWh/år innebär förändringen en höjning om nästan 3,50 kr/månad.

Flytt av energiskatten på el

Från och med den 1 januari 2018 flyttas kostnaden för energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Tidigare har elhandelsbolagen debiterat kunderna men nu när ansvaret flyttas över till elnätsbolagen, efter beslut taget i riksdagen.

Viktig information om energiskatten på el

Vatten och avlopp, brukningsavgifterna

För att bibehålla en hög leveranssäkerhet och en miljösäker hantering av spillvattnet, samt att säkerställa en god kvalitét gällande dricksvattnet genom underhåll och investeringar görs en indexhöjning av brukningsavgifterna med 2,12 procent från 1 januari 2018.

Fjärrvärme

Fjärrvärmens avgifter förblir oförändrade.

Mer information

Vid frågor, kontakta kundservice så hjälper vi dig. Välkommen!

Foto: Stephan Berglund

 

Korrigering av formulering

I en annons i Din Lokaltidning 12 december 2017 har vi felaktigt hänvisat till att prishöjningen av elnätsavgiften är en indexhöjning.

Sidan publicerades: 2017-12-12 08:19
Senast uppdaterad: 2017-12-17 21:13

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen