Logotyp

Fakturor till Sandviken Energi

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny lag gälla vid offentliga upphandlingar. Lagen innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Den nya lagen innebär att Sandviken Energi från och med den första april 2019 kommer att ställa krav vid upphandlingar på att anbudsgivarna måste kunna skicka elektroniska fakturor.

Befintliga leverantörer till Sandviken Energi påverkas inte av detta då lagen inte gäller retroaktivt men för att ni ska kunna lämna anbud på kommande upphandlingar måste ni unna skicka elektroniska fakturor.

InExchange

Sandviken Energi samarbetar med InExchange när det gäller e-fakturor. Det innebär att du som leverantör kontaktar InExchange för att komma igång med att skicka e-fakturor till Sandviken Energi. För dig utan affärssystem eller med små faktura-volymer finns en kostnadsfri Web-tjänst för upp till 100 fakturor per år.

Om du vill skicka fakturor elektroniskt till Sandviken Energi, kontakta vår samarbetspartner på e-post: support@inexchange.se eller telefon: 0500-446360.

Referenskoder

Sandviken Energi arbetar med referenskoder. Det är dessa som styr vart fakturan ska hamna i vår organisation. Referenskod uppges alltid av den som beställer, i anna fall ska leverantören fråga efter det. Leveranstörsfakturor måste alltid innehålla referenskod.

Våra aktuella referenskoder

Sandviken Energi AB

Sandviken Energi Elnät AB

Sandviken Energi Vatten AB

Bångbro Kraft AB

EKONOMI

BILAR

DRIFT1

BÅNGBRO

EK.CHEF

DRIFT01

DRIFT2


FASTIGHET

DRIFT02

DRIFT3


GATUCHEF

DRIFT03

DRIFT4


GATUDRIFT

DRIFT04

DRIFT5


HR

DRIFT05

DRIFT6


HÅLLBARHET

DRIFT06

DISTRIBUTION


INKÖP

DRIFT07

DRIFTCHEF


IT

ELNÄTSCHEF

FORDON


KUND

MÄTAVD

PROJEKT1


LEASINgBIL

NÄTUTV1

PRODUKTION


MARKNAD

NÄTUTV2

PUMP


MILJÖ

NÄTUTV3

UTREDNING1


MÄT

NÄTUTV4

UTREDNING2


PR-KOMM

NÄTUTV5

UTREDNING3


AUTOMATION

NÄTUTV6

UTREDNING4


PRODUKTION

NÄTUTV7

VATTENCHEF


STADSNÄT1
STADSNÄT2
STADSNÄT3
STADSNÄT4
VD
UNDERHÅLL1
VERKSTAD
BRÄNSLE01
VÄRME01
VÄRME02
VÄRME03
VÄRMECHEF

Fakturaadress

Sandviken Energi AB (eller det bolag som är beställare)
Fakturaenheten
/Ansvarig beställare/
811 80 Sandviken

Senast publicerad: fredag 5 juli 2019 12:56

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen