Logotyp

Miljö

Miljöfrågorna är en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Sandviken Energi AB är ett infrastrukturföretag med en bred verksamhet som också påverkar miljön inom många olika områden. De miljöförbättringar vi gör i vårt arbete får också positiva effekter i samhället.

För oss på Sandviken Energi AB ingår miljöfrågorna som en naturlig del i allt arbete som vi utför. Sandvikens miljö hänger ihop med miljön i Sverige och världen. Det vi gör inom vår verksamhet på Sandviken Energi påverkar därför miljön både här och till viss del även i resten av världen.

Vi har ansvar för framtidens miljö

Vårt ansvar att hushålla med energi och att hålla nere på vår miljöpåverkan upphör alltså inte vid kommungränsen. Det upphör inte heller vid nästa årsbokslut. Vi, som andra, måste arbeta mot ett långsiktigt uthålligt samhälle som våra barn ska kunna ärva.

Miljövänlig el från våra vattenkraftverk

Vi producerar miljövänlig el från 11 egna vattenkraftverk. Det samlade kraftstationsbeståndet svarar för en elkraftproduktion under ett normalår på motsvarande cirka 27 GWh, vilket räcker för att försörja cirka 5 400 normalvillor med hushållsel varje år. 

Senast publicerad: torsdag 18 juli 2019 15:29

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen