Logotyp

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Sandvikens kommunkoncern

Vår miljö – vårt ansvar

I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.

Ur Vision 2025

Koncernen arbetar med ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen och därigenom förebygga föroreningar.

Arbetet med energieffektiviseringar och ökad andel av förnyelsebara energislag är en medveten inriktning som tillsammans med koncernens kretsloppstänkande bidrar till ökad miljömedvetenhet.

Sandvikens kommunkoncern ska uppfylla eller överträffa tillämpliga miljölagar och andra krav.

Senast publicerad: tisdag 26 november 2013 14:31

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen