Logotyp

Vad gör jag om larmet går?

Om en olycka skulle inträffa så har Sandviken Energi ett gott samarbete med Gästrike Räddningstjänst.

Trots att Sandviken Energi bedriver ett noggrant säkerhetsarbete, går det inte att bortse ifrån att en olycka kan inträffa. Ett utsläpp av kemikalier förorsakat av brand, explosion eller annan olycka kan skapa ett gasmoln som är explosivt eller farligt att inandas.

Här kan du hämta hem foldern Om larmet gårPDF (pdf, 508.8 kB) och läsa mer om bland annat larmsignaler och meddelanden som går ut om olyckan skulle vara framme.

Senast publicerad: måndag 20 juni 2016 08:57

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen