Logotyp

 

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden

Kontakta oss
Bokmärk/dela

Sandviken Energi är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, vattenkraft, bredband, gatuunderhåll samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi cirka 150 medarbetare och omsätter cirka 470 miljoner kronor.

Alla verksamheter inom Sandviken Energi-koncernen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Sandvikens infrastruktur, utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Vi återinvesterar våra vinster för att stärka Sandviken Energis konkurrenskraft och levererar prisvärda produkter med hög driftsäkerhet.

 

Inom affärsområdet Gata är vi 19 anställda som sköter väghållningen inom i Sandviken och Storvik. Verksamheten sköter allt från projektering av planerat underhåll på vägnätet. Arbetet utförs dels i egen regi eller med hjälp av entreprenörer.Vi ansvarar för cirka 14,7 mil gata och 3,9 mil cykelvägar.

Senast publicerad: söndag 28 januari 2018 21:43

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen