Logotyp

Organisation och ledning

Här finner du organisationsschema för vår koncern och organisation. Du hittar även vilka som sitter i Sandviken Energis koncernledningsgrupp.

Koncernstruktur

Bilden visar koncernstrukturen.

Bilden visar koncernstrukturen.

Organisationsschema

Bilden visar organisationsschema för Sandviken Energi AB.

Bilden visar organisationsschema för Sandviken Energi AB.

Sandviken Energis koncernledningsgrupp


Vi är Sandviken Energis koncernledningsgrupp

Namn

Titel

Niclas Reinikainen

VD & koncernchef

Emil Olsson

Ekonomichef

Anders Edin

Affärsområdeschef Kraft & Värme

Rikard Berglund

Affärsområdeschef Elnät

Jan G Persson

Affärsområdeschef Stadsnät

Mikael Nilsson

Affärsområdeschef Gata

Thomas Nyberg

Affärsområdeschef Vatten

Mark Boustedt t.f
(Ida Lindahl)

Kommunikations- och marknadschef

Kristina Ederström

HR-strateg

Fredrik Croona

Verksamhetsstödschef

Shiva Eng

VD-assistent

Senast publicerad: fredag 3 januari 2020 13:38

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen