Logotyp

Upphandlingar

Sandviken Energis AB:s verksamheter är beroende av leverantörer och samarbetspartners. Genom upphandlingar säkerställs att varor, tjänster samt entreprenader upphandlas med rätt kvalitet till rätt pris, med ett lagenligt upphandlingsförfarande.

Sandviken Energi AB är en upphandlande enhet som lyder under Lagen om Offentlig Upphandling, LUF (2016:1146) och OU (2016:1145).

Koncernens bolag

Sandviken Energi AB  (556012-3050)
Sandviken Energi Elnät AB (556011-9272)
Bångbro kraft AB (556677-9558)
Sandviken Energi Vatten AB (556791-6043)

Mer information

För mer information, var vänlig kontakta vår inköpsorganisation via info@sandvikenenergi.se

Senast publicerad: onsdag 23 oktober 2019 17:10

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen