Logotyp

VD har ordet om året 2017

Vi arbetar för din bekvämlighet

Under 2018 har Sandviken Energi åter igen levererat en hög och stabil lönsamhet. Vi har investerat i infrastruktur för att våra kunder ska ha en bekväm vardag och trivas i Sandviken

Även miljön är en stor vinnare när vi åter igen når våra miljömål genom att sänka elenergianvändningen och våra CO²-utsläpp. Som energibolag har vi stora möjligheter att spela en betydande roll för Sandvikens kommuns hållbara utveckling.

Vi är till för att de som lever och verkar här ska få det bättre, också i ett längre perspektiv. Därför har vi med miljöperspektivet i alla våra investeringar och de förändringar vi genomför.

Allra gladast är vi över det faktum att våra kunder har gett oss betyget Mycket väl godkänt i kundundersökningen som genomfördes under året. Det betyder att vi levt upp till vår devis – för din bekvämlighet. Med det menar vi att det är vår uppgift att möjliggöra en bekväm vardag för våra kunder. Att allt ska funka när man kommer hem. Snöröjda gator, att sedan komma in i en varm hall, lampor som tänds, gott vatten i kranen och ett snabbt bredband som funkar som det ska. Nu fortsätter vår resa för att behålla våra kunders förtroende. Det ska vi bland annat göra genom att bli bättre på att förstå kundernas behov och genom att utveckla och förbättra våra digitala tjänster.

De senaste åren har vi skapat en konkurrenskraftig strategi för att etablera effektivare arbetssätt, samordna våra resurser och dra nytta av att vi är en koncern. När vi under året byggt ut fibernätet på landsbygden kunde vi exempelvis erbjuda ännu fler anslutningar genom att vi samverkat i projekt där man ändå skulle gräva och byta ledningar för distribution av el, vatten och fjärrvärme. De stödpengar som Sandvikens kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Landsbygdsprogrammet avsatt för fiberutbyggnad i vår kommun kan på så sätt användas så effektivt som möjligt.

Vi som arbetar med energifrågor vet att det ställs stora krav på förändring i branschen. Vår framtid innebär fossilfria utsläpp, krav på hållbar lönsamhet och nya regler för våra verksamheter. För att möta framtiden med alla dess förändringar arbetar våra duktiga medarbetare utifrån vår gemensamma strategi. Vi har samtidigt stärkt ledarskapet inom organisationen och prioriterat ett förändringsorienterat ledarskap. Vi satsar på att vi alla ska verka gemensamt i den här förändringen.

Vi har också förvärvat ett anrikt elnätsbolag, Österfärnebo El. Det är en del i ett större syfte att ge alla kommuninvånare likvärdig service och ett elnät med hög driftsäkerhet.

Niclas Reinikainen, VD och koncernchef

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 14:37

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen