Logo
Sandstensvägen i Stensätra

Nya stamledningar på Sandstensvägen, Stensätra

På Sandstensvägen ska vi byta ut stamledningarna för dagvatten samt vatten och avlopp. Det gör vi för att säkerställa ett säkert omhändertagande av avloppsvatten via ledningsnätet och in till avloppsreningsverket på Hedåsen utan läckage samt att vi ska säkerställa en kvalitativ leverans av dricksvatten.

Ledningsnätet inom Sandviken kommun består i dag till stor del av gamla ledningar. Det här projektet är en del av vårt långsiktiga investeringsarbete för att säkerställa en långsiktigt hållbar försörjning av dricksvatten och hantering av avlopp och dagvatten.

Inför våra arbeten i området kommer boende få information om eventuella avstängningar av vattnet och hur trafiken i området påverkas.

Vad händer just nu?

Entreprenör är upphandlad och planering pågår. Arbetet beräknas starta vecka 37.

Om projektet

Projektet kommer genomföras på Sandstensvägen i höjd med Engatan, se nedanstående karta.

Karta över berört arbetsområde Länk till annan webbplats.


Tidplan

Preliminär tidplan är att projektet pågår v.37-40.


Övrig information och material

Har du frågor om projektet eller vill komma i kontakt med oss, vänligen kontakta kundservice.