Laddstolpe med två laddpunkter.

204 laddpunkter för elbilar i Sandviken

I framtiden ska Sandviken bli koldioxidneutralt och fritt från fossila bränslen. Med det i sikte har Sandviken Energi under 2019 byggt ut laddinfrastrukturen för elbilar med 204 nya laddpunkter i kommunen.

Vad händer just nu?

Vintern 2020-2021
Testperioden pågår och du kan fritt testa att ladda ditt fordon. Under första kvartalet kommer laddpunkterna att utrustas med en betallösning samt märkas upp.

Maj, 2020
Alla laddstolpar är installerade och laddpunkterna är i drift. Under vår/sommar kommer laddpunkterna att utrustas med en betallösning samt märkas upp.

Om projektet

Sandviken Energi har på uppdrag av kommunstyrelsen byggt 102 laddstolpar med två laddpunkter vardera, alltså totalt 204 laddpunkter. Stolparna finns runt om kommunen och hälften är tänkt att användas för kommunens egen verksamhet medan de övriga är publika.

Laddstolparnas koordinater finns registrerade så att du enkelt kan se dem på en karta, även vilka som är lediga eller upptagna. För att tanka din bil med el kommer du framöver att använda ett kreditkort eller tagg.

Laddstolparna erbjuder en så kallad över-natten-laddning som innebär att laddningen tar cirka 8 timmar.

Projektet medfinansieras av Klimatklivet. Länk till annan webbplats.

Logo Klimatklivet

Tidsplan

Arbetet påbörjades 2019 och fortlöper till 2021.

Övrig infomation och material