Bättre gatubelysning med LED.

Bättre gatubelysning med LED

Vår underentreprenör byter gatubelysningens armaturer i de områden där vi har ansvar för driften. Förutom att ljuset är vitt och klart vilket ger ett tryggare intryck, är det också en stor besparing för miljön.

Vad händer just nu?

Mars 2022
Under april/maj kommer asfaltering och återställning efter projektet.

6 april, 2020
Den ursprungliga tidsplanen har justerats från att vara klar 2021 till att vara klar 2022. Området Seestaden, Örta och Hedgrind är färdigt. Sedan tidigare har vi förnyat belysningen i delar bland annat Norrsätra, delar av Vallhov, Barrsätra, längs Högbovägen och Gävlevägen.

Under 2021-2022 kommer vi byta ut armaturerna i Östanå, Klangberget, Boänge och Svibacka - Sandviken. Kvarvarande delar av Storvik kommer också vara avklarat då.

Vi har även bytt entreprenör för projektet, tidigare var det TST-gruppen och nu har vi anlitat Vattenfall Service.

17 augusti
Vi har förnyat belysningen i Björksätra.

Om projektet

De gamla armaturerna har suttit i belysningsstolparna sedan 80-talet och behöver bytas. Med den nya LED-belysningen belastas miljön mindre, behovet av underhåll minskar och kommuninvånarna får en tryggare miljö att vistas i.

Beställare och finansiär av projektet är Tekniska kontoret, Sandvikens kommun och avser belysning i Sandvikens tätort och Storvik. 

Tidsplan

Arbetet påbörjades 2017 och fortlöper fram till 2022.

Övrig infomation och material

Fakta om lampan

Glödlampan har lyst upp våra hem sen 1800-talet men är snart ett minne blott då EU-länderna kommit överens om att fasa ut den till förmån för mer energismarta alternativ. Glödlampan använder onödigt mycket energi där endast fem procent blir till ljus, resten försvinner i värme. Sedan 2012 är produktionen av vanliga glödlampor förbjuden i Europa. Den miljövänligare LED-lampan är en vanlig ersättare. Förutom att den håller ca 25 gånger längre är de även betydligt mer effektiva och kan omvandla nästan all energi till ljus istället som glödlampan som förlorar mycket av energin till värme.