Bondegatan

Bondegatan - Infodring av stamledning för avloppsvatten

Projektet innebär att vi renoverar stamledningen för avloppsvatten i Bondegatan. Vi kommer att tillämpa en schaktfri teknik vilket innebär att vi kommer att arbeta från befintliga brunnar.

Grävning i korsningen Bondegatan/Ängsgatan kommer vara nödvändigt för åtkomst av ledningen genom befintlig nedstigningsbrunn.

Arbetet kommer att ske på Bondegatan och delvis på Årsundavägen, även trafiken på gatorna i närområdet kommer beröras.

Fastigheter med berörda serviser kommer informeras löpande med specifik information.

Information om kommande trafikstörningar kommer även delas ut till berörda fastigheter i området i tid innan arbetet påbörjas.

Vad händer just nu?

Mars 2022

Arbetet ligger just nu i planeringsfasen. Vi inväntar tillstånd för trafikavstängning samt materialleveranser.

Om projektet

Projektet kommer genomföras på Bondegatan samt del av Årsundavägen, se nedanstående karta.

Karta över berört arbetsområde Länk till annan webbplats.

Ledningsarbetet kommer att innebära störningar i trafiken i området då korsningen Bondegatan/Ängsgatan kommer att vara helt avstängd för biltrafik.

Gående och cyklister skall kunna passera arbetsområdet.

Tidplan

Projektet är planerat att pågå 21/4 - 6/5.


Övrig infomation och material

Har du frågor om projektet eller vill komma i kontakt med oss, vänligen kontakta kundservice.