Logo
En grävd grop med vattenledningar och grävmaskin i bakgrunden och stängsel i förgrunden.

Byte av servisledningar - Järbo

Vi byter servisledningar (vatten & avlopp) till ett antal fastigheter i Järbo tätort. Området ligger inom vattenskyddsområdet och är en del i det löpande ledningsunderhållet.

Vad händer just nu?

November, 2021
Slutbesiktning av arbeten och sedan avslut av projektet.

Om projektet

Årets område är andra delen av totalt fyra områden i Järbo där utbyte av flertalet servisledningar kommer att ske de närmaste åren.

Ledningarna är i slutet på sin livslängd vilket ökar risken för läckor som kan ge dålig vattenkvalitet, men som också stör vårt planerade ledningsunderhåll.

Projektet är en del i arbetet för att säkra vår leverans av bra vatten till våra kunder samt skydda vårt grundvatten.

Arbetet med att byta ut serviser kan tyvärr innebära att vattnet blir missfärgat stundtals. Tips för dig som får missfärgat vatten i kranen.

Nyasfaltering på de ställen där vi varit och grävt kommer inte ske direkt, utan det kommer vara en grusad yta en tid efteråt. Detta för att fyllningen skall hinna sätta sig ordentligt innan vi lägger på asfalten.

Så här går det till

Här kan du se en film och information från förra årets servisledningsbyten i Järbo.

schematisk bild över servisbyten

I projektet byter vi ut ledningarna från stamledningen ute i gatan och fram till och med förbindelsepunkten.

Tidsplan


Tiderna kan komma att justeras.

Adress

Vecka

Bränne Backe 2

Utbytt

Bränne Backe 6

Utbytt

Bränne Backe 10

Utbytt

Bränne Backe 12

Utbytt

Bränne Backe 15

Utbytt

Oppsättarvägen 23

Utbytt

Mässtensvägen 3

Utbytt

Mässtensvägen 7

Utbytt

Mässtensvägen 15

Utbytt

Skogsvägen 6

Utbytt

Mässtensvägen 15

Utbytt

Mässtensvägen 19

Utbytt

Mässtensvägen 20

Utbytt

Mässtensvägen 21

Utbytt

Lillstuvägen 14

Utbytt

Lillstuvägen 16

Utbytt

Lillstuvägen 17

Utbytt

Lillstuvägen 18

Utbytt

Dalvägen 2

Utbytt

Dalvägen 4

Utbytt

Dalvägen 6

Utbytt

Kungsforsvägen 48

Utbytt

Barnrikegatan 11B

Utbytt

Barnrikegatan 13

Utbytt

Barnrikegatan 17

Utbytt

Barnrikegatan 20

Utbytt

Florellvägen 3

Utbytt

Florellvägen 6

Utbytt

Florellvägen 22

Utgått

Florellvägen 23

Utbytt

Oppsättarvägen 26

Utbytt

Bangatan 13

Utbytt


Övrig infomation och material

Har du frågor om projektet eller vill komma i kontakt med oss, vänligen kontakta kundservice.

Karta över berört område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för dig som får missfärgat vatten i kranen i anslutning till att vi stänger av vattnet.