Logo
En grävd grop med vattenledningar och grävmaskin i bakgrunden och stängsel i förgrunden.

Byte av servisledningar - Järbo

Vi byter servisledningar (vatten & avlopp) till ett antal fastigheter i Järbo tätort. Området ligger inom vattenskyddsområdet och är en del i det löpande ledningsunderhållet.

Vad händer just nu?

Mars-april, 2021
Arbetet förbereds tillsammans med vår entreprenör och projektet kommuniceras till de som direkt och indirekt blir berörda av vårt arbete.

Om projektet

Årets område är andra delen av totalt fyra områden i Järbo där utbyte av flertalet servisledningar kommer att ske de närmaste åren.

Ledningarna är i slutet på sin livslängd vilket ökar risken för läckor som kan ge dålig vattenkvalitet, men som också stör vårt planerade ledningsunderhåll.

Projektet är en del i arbetet för att säkra vår leverans av bra vatten till våra kunder samt skydda vårt grundvatten.

schematisk bild över servisbyten

I projektet byter vi ut ledningarna från stamledningen ute i gatan och fram till och med förbindelsepunkten.

Tidsplan

Arbetet är planerat att påbörjas vecka 19 år 2021 och fortlöper fram till vecka 36 år 2021 preliminärt. Hemsidan kommer att uppdateras löpande.

Övrig infomation och material

Har du frågor om projektet eller vill komma i kontakt med oss, vänligen kontakta kundservice.

Karta över berört områdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster