Logo
Fasadlampa på stuga

Elanslutning till Sotaskär

I Sotaskär finns ett antal sommarstugor som Sandviken Energi har för avsikt att leverera en elanslutning till under 2021. Här samlar vi information om projektet.

Vad händer just nu?

Uppdatering 2021-10-25:
Från och med v.43 är det två grävlag på plats i Sotaskär. Ett lag har börjat i stugområdet och ett lag fortsätter efter Skommarstensvägen. Huggningen av sträckan över skogen ska bli klar under v.43 och v.44 kommer ytterligare ett grävlag som ska gräva den sträckan.

Ang. spänningssättningen av området:
Problem med leveranstider på material, markavtal m.m. har gjort att arbetena inte kunnat fortlöpa som planerat.
Vi gör vårt bästa för att öka tempot och det visar entreprenören genom att fylla på med flera resurser på plats. Tillsammans med entreprenören har vi uppdaterat tidplanen och det innebär att spänningssättning av området ska vara färdigt v.50.
Vid frågor och funderingar kring detta vänligen kontakta projektledaren Kristian Kjellsson via vår kundservice
tel: 026-24 16 00.

Har ni några frågor som berör mätarskåpets placering eller andra tekniska frågor,
kontakta Hans-Erik Jansson, ATS Kraftservice, tel: 073- 384 80 95.

Om projektet

Sandviken Energi har för avsikt att ansluta el till Storgölen, Sotaskär. Vi kommer att bjuda in er till en digital informationsträff ihop med entreprenören under maj 2021 där vi presenterar entreprenadens upplägg och tidsplan samt att det bjuds möjlighet till att ställa frågor. En inbjudan kommer att skickas ut till berörda kunder.

Entreprenören att kontakta berörda fastighetsägare för samråd av placering av ert mätarskåp och grävsträcka inom er tomt.

Projektledare är Kristian Kjellsson, projektledare Nätutveckling.

Tidsplan

Under förutsättning att vi når de markavtal som behövs för ledningssträckningen så planeras arbetena att vara färdigställda under hösten 2021.

Kunderna har fått information om att anlita en behörig elinstallatör som inkommer med en föranmälan senast 2021-05-31. Den elinstallatör som anlitas ska utföra elarbeten inom kundens anläggning.

Övrig infomation och material

Mer information kommer uppdateras samt skickas ut till berörda fastighetsägare/boende i områdena som berörs.

Vid frågor och funderingar vänligen kontakta projektledaren Kristian Kjellsson via vår kundservice.