Logo
Fasadlampa på stuga

Elanslutning till Sotaskär

I Sotaskär finns ett antal sommarstugor som Sandviken Energi har för avsikt att leverera en elanslutning till under 2021. Här samlar vi information om projektet.

Vad händer just nu?

Uppdatering 2021-06-03:
Idag har inbjudan till en digital informationsträff skickats ut per post till alla som beställt en elanslutning.

Informationsträffen kommer att hållas via Microsoft Teams onsdag 9/6 kl 19:00.

Mer information finns i inbjudan.

Om projektet

Sandviken Energi har för avsikt att ansluta el till Storgölen, Sotaskär. Vi kommer att bjuda in er till en digital informationsträff ihop med entreprenören under maj 2021 där vi presenterar entreprenadens upplägg och tidsplan samt att det bjuds möjlighet till att ställa frågor. En inbjudan kommer att skickas ut till berörda kunder.

Entreprenören att kontakta berörda fastighetsägare för samråd av placering av ert mätarskåp och grävsträcka inom er tomt.

Projektledare är Kristian Kjellsson, projektledare Nätutveckling.

Tidsplan

Under förutsättning att vi når de markavtal som behövs för ledningssträckningen så planeras arbetena att vara färdigställda under hösten 2021.

Kunderna har fått information om att anlita en behörig elinstallatör som inkommer med en föranmälan senast 2021-05-31. Den elinstallatör som anlitas ska utföra elarbeten inom kundens anläggning.

Övrig infomation och material

Mer information kommer uppdateras samt skickas ut till berörda fastighetsägare/boende i områdena som berörs.

Vid frågor och funderingar vänligen kontakta projektledaren Kristian Kjellsson via vår kundservice.