Logo
Luft- och vattenspolning

Luft- och vattenspolning av vattenledningar

Som en del i vårt underhållsarbete och för att leverera ett dricksvatten med god kvalitet rengör vi dricksvattenledningarna genom så kallad luft- och vattenspolning. Under året kommer arbeten ske i områdena mellan Rökebo-Klangberget samt i Järbo och Åshammar.

Vad händer just nu?

Projektet befinner sig fortfarande i planeringsfas.

Om projektet

Vi rengör vattenledningarna för att säkra vår leverans av bra dricksvatten till våra kunder.

Inuti dricksvattenledningarna bildas det med tiden avlagringar som i vissa driftlägen kan leda till problem med missfärgat vatten och påverkan av lukt och smak. Det här är ett återkommande underhållsarbete och en satsning för att våra kunder ska uppleva ett tryggt och kvalitativt dricksvatten.

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i röret.

Det finns viss risk för missfärgning av vatten under arbetets gång samt avstängning av vatten kommer att inträffa. Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska fortsatt ha ett kvalitativt och bra vatten i era vattenkranar.

Projektet kommer att pågå i tre områden under 2021:

  • Från Rökebo till Klangberget (Östanbyn, Västanbyn etc.)
  • Järbo
  • Åshammar


Tidsplan

Detta etappvis mellan juni och november månad 2021.

Övrig infomation och material

Mer information kommer uppdateras samt skickas ut till berörda fastighetsägare/boende i områdena som berörs.

Vid frågor och fundering vänligen kontakta kundservice.