Kamstrup - den nya generationens elmätare.

Nya generationens elmätare

Över 20 000 kunder har nu fått byta till den nya generationens elmätare. Under 2021 kommer de sista elmätarna att bytas.

Vad händer just nu?

2021
Just nu är 20 800 mätare är bytta. Cirka 100 hushållsmätare återstår att byta. Byten av strömtrafomätare – högspänning och lågspänning – samt gatljus har påbörjats och kommer att fortgå under hela 2021.

December 2020
Just nu har vi bytt 19 300 mätare av totalt cirka 21 000. Under 2020 kommer alla hushållsmätare att bytas – under 2021 slutför vi högspänning, strömtrafo och gatljus. Beräknat vara klart under andra delen av 2021.

Hösten 2020
De sista etapperna, som kommer att beröra dig som bor i och runt områdena Österfärnebo, Storvik och Kungsgården, avslutas. Inför att det blir dags för byte hos dig kommer du att få ett meddelande hemskickat. Har du en mätare som sitter inomhus knackar vi på hemma hos dig. Är du inte hemma då lämnar vi uppgifter om hur du kan kontakta oss för tidsbokning.

Bild över området som berörs av etapp 4.

Bild över området som berörs av etapp 4.

12 mars, 2020
Etapp 1,2 och 3 är nu avslutade och nu pågår etapp 4 och 5 av mätarbyten. Tack vare den smarta elmätaren vet både du som kund och Sandviken Energi hur mycket el du använder. Mätaren läses av automatiskt och på fakturan ser du din faktiska elanvändning.

Om projektet

Energimarknadsinspektionen har tagit fram funktionskrav för nya elmätare som började gälla från och med den första juli 2017. De nya lag- och funktionskrav kräver att man ska kunna mäta av elförbrukningen timvis, samt att fler funktioner blir tillgängliga för kunden.

Rutiner med anledning av Covid-19

Sandviken Energi och våra entreprenörer följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger. Vi vidtar extra åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det innebär att montörerna spritar händerna före och efter besök samt frågar om du och familjen är friska innan vi går in för att byta din elmätare. Om du inte är trygg med att släppa in oss så meddelar du det så återkommer vi senare på året.

Boka tid

Det är inte möjligt att på förhand boka en tid för mätarbyte. Våra underentreprenörer för mätarbytet kommer att lämna information i din brevlåda (om du inte skulle vara hemma vid den tidpunkt vi är i ditt område). I denna information finns ett telefonnummer till den du ska kontakta för ditt mätarbyte.

Tidsplan

Samtliga mätare kommer att bytas under perioden år 2019-2021.

Övrig information och material

Information om elmätare finns på sidan Din elmätare.

Funktionskrav för de nya elmätarna finns på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Vi kommer att skicka ut information till dig som bor i de berörda områdena. Bytet tar cirka 30 minuter och vi kommer behöva bryta strömmen i din bostad en kort stund när bytet sker. Du som har larm installerat i din bostad bör vara uppmärksam på att din enhet kan varna då vi bryter strömmen.

För att underlätta mätarbytet för montören kan du röja undan eventuellt hindrande föremål, buskar, snö eller andra hinder vid mätarplatsen.

Det är personal från installationsföretagen TST Gruppen och Midroc som kommer att installera de nya mätarna på uppdrag av Sandviken Energi. All personal kan legitimera sig med ett Sandviken Energi ID-kort.

Många fördelar

De nya mätarna har många fördelar, bland annat en kundkontakt som ger möjligheter till kunden att koppla upp sig mot mätaren och analysera sin förbrukning. Du kan redan nu se förbrukningsstatistik på Mina sidor.

Bytet medför inte någon kostnad för dig som kund utan ingår i den ordinarie elnätsavgiften.

Vanliga frågor

Varför ska elmätarna bytas ut?
Regeringen har beslutat om ett nytt lagkrav som ställer nya funktionskrav på alla elmätare. Det gör att vi kommer byta alla elmätare i Sandviken Energis område. Alla kunder i hela Sverige kommer få nya mätare oavsett vilket elnät man tillhör.

När byter ni mätarna?
Arbetet med mätarbytet startade under våren 2019 i ett pilotprojekt och kommer pågå i flera etapper. Totalt är det cirka 21 000 elmätare i Sandviken Energis område som ska bytas ut.

Hur funkar det för mig som bor i hyres- eller lägenhetshus?
De flesta elmätare som finns i hyres- eller lägenhetshus sitter i källaren. Det betyder att vi inte kommer att behöva gå in i din lägenhet.

Du som bor i hyres- eller lägenhetshus som vi behöver tillträde till kommer vi att kontakta. Montören kommer först att ringa på och se om någon är hemma. Är ingen hemma så kommer du få information om hur du bokar tid för installation. Det är inte möjligt att boka tid på förhand.

Hur lång tid tar bytet?
Ett normalt mätarbyte tar ca 30 minuter. Strömmen kommer vara bruten cirka 10-15 minuter vid ett elmätarbyte.

Hur vet jag att ni ska byta min elmätare?
De kunder som berörs har fått ett meddelande hemskickat i sin brevlåda med information från oss.

Ska jag betala för bytet av mätare?
Du som kund betalar ingen separat avgift för bytet av mätare. Kostnaden för detta är medräknad i elnätsavgiften.