Logo
Vi investerar i nytt ledningsnät på Muréngatan/Robertsgatan och Mästargatan

Reinvesteringar i fjärrvärmenätet

Som ett led i Sandviken Energis strävan att leverera fjärrvärme till våra kunder utan oplanerade avbrott så genomför vi reinvesteringar i fjärrvärmenätet även under 2023. Arbetet är en del av vår större plan för att säkerställa hållbara och trygga leveranser till sandvikenborna.

Sandviken Energi investerar i nya fjärrvärmeledningar för att säkra leveransen av fjärrvärme.

Under 2022 investerade vi i en ny fjärrvärmeledning på Skolgatan och nu under våren 2023 kommer vi att koppla ihop ledningarna i Skolgatan och i Sveavägen.

Vad händer just nu?

Mars 2023

Under vecka 12 kommer vi på Sandviken Energi fortsätta arbetet med att koppla ihop den nya fjärrvärmeledningen som byggdes i Skolgatan under 2022 med fjärrvärmeledningen i Sveavägen.

Arbetet kommer att löpa från Barrsätragatan genom Stadsparken till Sveavägen där ledningarna binds samman.

Övrig infomation och material

Tillsammans med Gävle Energi pågår ett unikt samarbetsprojekt för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle. Här kan du läsa mer om det projektet Fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken.

Senast uppdaterat