Vi investerar i nytt ledningsnät på Muréngatan/Robertsgatan och Mästargatan

Vi investerar i nytt ledningsnät på Muréngatan/Robertsgatan och Mästargatan

Reinvesteringar i fjärrvärmenätet

Som ett led i Sandviken Energi AB:s ansträngningar att leverera fjärrvärme till våra kunder utan oplanerade avbrott så genomför vi reinvesteringar i fjärrvärmenätet även 2022

SEAB investerar i ny teknik där kulverten kan övervakas dygnet runt mot läckage och yttre påverkan samt med bättre isolering vilket ger markant lägre överföringsförluster. Livslängden utökas till uppemot 100 år om alla förutsättningar uppfylls.

Under 2021 investerade vi i nya fjärrvärmeledningar på Storgatan och Gävlevägen. Detta år bygger SEAB nya ledningar i Skolgatan, från Barrsätragatan till Fredriksgatan. Projektet beräknas pågå från början av maj till slutet av året.

SEAB kommer även att bygga nya ledningar i Muréngatan och Mästargatan för att erbjuda säker leverans av fjärrvärme i framtiden till dessa områden.

Schaktarbeten påbörjas under våren och beräknas vara klara till semestern.

Vad händer just nu?

Mars
Projektet förväntas påbörja i maj och kommer pågå till årsskiftet.

Tidsplan

Tidplanen innebär att projektet förväntas pågå från maj till årsskiftet 2022.

Övrig infomation och material

Nya ledningen på Muréngatan och Robertsgatan

Nya ledningen på Muréngatan och Robertsgatan

Ny ledning Mästargatan

Ny ledning Mästargatan

Sandviken Energi investerar även i ledningar till ca 15-25 nya villakunder och de två sporthallar som byggs inom Sandvikens kommunen, vid Parkhallen och den stora multiarenan vid Jernvallen. Vi kommer även att leverera värme till den fastighet Sandvikenhus bygger i Storvik