Logo
Bild över nya fjärrvärmeledningar i uppgrävt dike i skosparti.

Reinvesteringar i fjärrvärmenätet

Som ett led i Sandviken Energi AB:s ansträngningar att leverera fjärrvärme till våra kunder utan oplanerade avbrott så genomför vi reinvesteringar i fjärrvärmenätet.

Nu har turen kommit till fjärrvärmekulverten på Jansasgatan, Odengatan och Bryggargatan, som har nått en ålder av cirka 50 år.

SEAB investerar i ny teknik där kulverten kan övervakas dygnet runt mot läckage och yttre påverkan vilket ger markant lägre överföringsförluster. Livslängden utökas till uppemot 100 år om alla förutsättningar uppfylls.

Vad händer just nu?

1 april, 2020
Vi utför arbete på Bryggargatan och delar av Jansasgatan.

1 juli, 2020
Vi har paus under semesterveckorna i arbetet på Bryggargatan och delar av Jansasgatan. Arbetet upptas igen i augusti. Då startar också etapp 2.
Arbete med fjärrvärmeledningar sker i Björksätra. Kortare sommaruppehåll under juli och arbetet upptas sedan igen i augusti.

15 augusti, 2020
Arbete pågår på Jansasgatan och Odengatan under hösten.
Arbete pågår fortsatt även i Björksätra där vi även startar ett nytt projekt för att byta ut servisledningar till Sandvikenhus fastigheter, arbetet beräknas pågå fram till december. Sandvikenhus utför samtidigt reinvesteringar i fjärrvärmecentralerna för att effektivisera och ge bättre komfort till sina hyresgäster.

Om projektet

Projektet består av två delar, ett i centrala Sandvike och ett i Björksätra. Projektet i centrala Sandviken delas in i två etapper och kommer att pågå under vår, sommar och höst 2020. Projektet i Björksätra pågår under sommar och höst 2020.

Detta innebär att gatan blir delvis uppgrävd när de nya ledningarna ska läggas. Dessa skall svetsas, täthetsprovas och isoleras i skarvar. Arbetet är tidskrävande då det är höga krav på grund av att vattnet i ledningarna har högt tryck samt hög värme.

Tidsplan

Arbetet i centrala Sandviken är uppdelat i två etapper och planerat enligt följande:

  • Etapp 1 är Bryggargatan och delar av Jansasgatan, utförs under april till juni.
  • Etapp 2 är Odengatan samt delar av Jansasgatan utförs under augusti till oktober.

Tidplanen innebär att beläggningsarbetet kommer att utföras på hela området mot slutet av projektet.

Arbeten med fjärrvärme kommer också att ske i Björksätra men där går man fram efter gång- och cyckelvägar från panncentralen och söderut, vilket leder till att det blir liten påverkan för allmänheten. Etapp 1 är de södra ledningarna, fram till gamla panncentralen, detta pågår till slutet av augusti.

Etapp 2 berör de norra delarna och beräknas pågå en bit in i november.

Projektet med servisledningarna pågår in i december och slutlig återställning av ytor är klart till juni 2021.

Övrig infomation och material

Preliminär ny ledningssträckning, markerat med rött raster. Etapp ett är markerat med grön färg och etapp två med blå färg.

Skiss över arbetet i centrala Sandviken med preliminär ny ledningssträckning markerat med rött raster. Etapp ett är markerat med grön färg och etapp två med blå färg.

Kartskiss över Björksätra norra

Björksätra norra

Kartskiss över Björksätra södra

Björksätra södra

Kartskiss över Björksätra södra

Björksätra södra