Logo
En grävd grop med vattenledningar och grävmaskin i bakgrunden och stängsel i förgrunden.

Byte av servisledningar - Järbo

Vi byter servisledningar (vatten & avlopp) till ett antal fastigheter i Järbo tätort. Området ligger inom vattenskyddsområdet och är en del i det löpande ledningsunderhållet.

Vad händer just nu?

Juni, 2020
Arbetet förbereds tillsammans med vår entreprenör och projektet kommuniceras till de som direkt och indirekt blir berörda av vårt arbete.

September, 2020
Just nu sker huvudsakligen våra grävarbeten för utbyte av serviser in till fastigheterna utefter Finnäsgatan. Inom kort kommer återställningsarbetena av asfalten på tidigare utbyta serviser att ske.

Om projektet

Årets område är första delen av totalt fyra områden i Järbo där utbyte av flertalet servisledningar kommer att ske de närmaste åren.

Ledningarna är i slutet på sin livslängd vilket ökar risken för läckor som kan ge dålig vattenkvalitet, men som också stör vårt planerade ledningsunderhåll.

Projektet är en del i arbetet för att säkra vår leverans av bra vatten till våra kunder samt skydda vårt grundvatten.

schematisk bild över servisbyten

I projektet byter vi ut ledningarna från stamledningen ute i gatan och fram till och med förbindelsepunkten.

Tidsplan

Arbetet påbörjas vecka 32 2020 och fortlöper fram till 2020 vecka 42 preliminärt. Hemsidan kommer att uppdateras löpande.

Övrig infomation och material

-