Luft- och vattenspolning

Spolning av dricksvattennätet

Som en del i vårt arbete för att förbättra dricksvattenkvaliteten, avseende lukt och smak, kommer vi att göra en renspolning av dricksvattenledningsnätet i Sandviken. Arbetet kommer genomföras av Svapipe AB och pågår under november 2022 till och med februari 2023, med uppehåll under jul och nyår (vecka 52-1). Vi gör detta arbete för att förebygga missfärgat vatten och för att kunna fortsätta leverera dricksvatten av bra kvalitet.

Vad händer just nu?

Februari 2023

Luft- och vattenspolningen är nu avslutad.

Januari 2023

Nu har vi återupptagit luft- och vattenspolning igen efter uppehåll under jul- och nyårshelgerna.

Luft- och vattenspolningen kommer fortgå i olika etapper. När du som kund berörs kommer du att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. Under pågående arbete i ditt område ska du inte använda vattnet eller sätta på tvätt-, diskmaskin eller spola i toaletten. Vissa kunder kan bli berörda av vårt arbete under flera etapper.

December 2022

Område ett (1) är nu färdigspolat och vi kommer att fortsätta med område två (2) efter nyår. Berörda kunder kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. Under pågående arbete i ditt område ska du inte använda vattnet eller sätta på tvätt-, diskmaskin eller spola i toaletten. Vissa kunder kan bli berörda av vårt arbete under flera etapper.

November 2022

Arbetet kommer att starta måndag vecka 48, 28 november, kring Rökebo vattenverk.

Luft- och vattenspolningen kommer att ske i olika etapper. När du som kund berörs kommer du att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. Under pågående arbete i ditt område ska du inte använda vattnet eller sätta på tvätt-, diskmaskin eller spola i toaletten. Vissa kunder kan bli berörda av vårt arbete under flera etapper.

Gör såhär när du sätter igång vattnet igen:

  • Öppna kranen som är närmast efter vattenmätaren och använd endast kallvatten i början. På detta sätt får du ut eventuella missfärgningar och luftbubblor som kan finnas kvar i ledningen.
  • Spola därefter i samtliga kranar i din fastighet tills klart och rent vatten kommer, detta för att skydda filter och ventiler på dina maskiner.
  • Efter detta kan du använda toalett, tvätt- och diskmaskin som vanligt.

Tidplan

Arbetet pågår etappvis mellan november 2022 och februari 2023.

Område ett (1) från Rökebo vattenverk och en bit ner längs Högbovägen mot centrum kommer att spolas vecka 48-51. Område två (2) vidare på Högbovägen och in i centrum kommer att spolas vecka 2-5. Se kartor för indelning av områden. Etappindelningen är preliminär och du som berörs kommer att få ett brev i brevlådan 3-5 dagar innan du berörs.

Luft

Område ett (1).

Område 2

Område två (2).

Om projektet

Vi rengör vattenledningarna för att säkra vår leverans av bra dricksvatten till våra kunder.

Inuti dricksvattenledningarna bildas det med tiden avlagringar som i vissa driftlägen kan leda till problem med lukt och smak samt missfärgningar. Det här är ett återkommande underhållsarbete och en satsning för att våra kunder ska uppleva ett tryggt och kvalitativt dricksvatten.

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i röret.

Under arbetet kommer Svapipe att stänga av vattnet i det område som de spolar, berörda kunder kommer att meddelas 3-5 dagar innan. Det finns viss risk för missfärgning av vattnet i närliggande områden under tiden spolning pågår. Om du upplever missfärgningar kan du spola kraftigt med kallvatten för att få bort dessa.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska fortsatt ha ett kvalitativt och bra vatten i era vattenkranar.

Övrig infomation och material

Luft- och vattenspolningen är en av de kortsiktiga åtgärder som vi gör för att förbättra kvaliteten på vårt dricksvatten. Du kan läsa mer om övriga åtgärder och vårt långsiktiga arbete för framtidens dricksvattenproduktion på vår projektsida.

Luft- och vattenspolning

Illustration på hur det kan se ut när luft- och vattenspolning sker.

Mer information kommer uppdateras samt skickas ut till berörda fastighetsägare/boende i områdena som berörs.

Vid frågor och fundering vänligen kontakta kundservice.