Tvättar händerna

Strumpinfodring av avloppsledningar

Projektet är en del av Sandviken Energis långsiktiga investeringsplan för att säkerställa en långsiktigt hållbar avloppshantering.

Ledningsnätet inom Sandviken kommun består i dag till stor del av gamla ledningar och vissa är nästan 100 år gamla. De äldsta avloppsledningarna är av lera eller betong och behöver förnyas för att säkerställa att vi håller rätt kvalitet och en god leverans in till våra avloppsreningsverk på ett sätt som är säkert för miljön. Det gör vi för att minska risken för läckage och framtida påverkan på miljön.

Lastbil uppställd ovanför en öppen avloppsvattenbrunn.

Där strumpinfodringen genomförs står en lastbil uppställd när arbete pågår. Tack för din förståelse!

Vad händer just nu?

Entreprenör är upphandlad och arbete pågår.

Om projektet

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en säker leverans av avloppsvatten in till avloppsreningsverken och ett avloppsledningsnät utan läckage.

Vi väljer att förnya ledningarna genom strumpinfodring. Det är en schaktfri metod där ett nytt rör läggs in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft för att därefter härdas med UV-ljus.

Metoden ska hålla i cirka 50 år och är en kostnadseffektiv lösning som ger minst påverkan även för våra kunder då vi kan undvika att gräva i marken i de områden vi verkar.

Viss trafikpåverkan kommer ske, men att vi försöker undvika att störa trafiken om det är möjligt.

Tidplan

Tidplanen uppdateras.


Objekt

Vecka

Sandstensvägen

Utfört

Svärdsjövägen

Utfört

Allmänningsgatan

32

Jädraåvägen

33-35

Ovansjövägen

35

Albertsgatan


Bondegatan


Gävlevägen-Torggatan


Högtorpsvägen-Borovägen


Kyrkogatan


Norråsvägen


Per Matsvägen


PerjansvägenÖvrig infomation och material

Har du frågor om projektet eller vill komma i kontakt med oss, vänligen kontakta kundservice.