Logo

Undersökningssamråd avseende ökat grundvattenuttag Kungsgården vattentäkt

Sandviken Energi Vatten AB planerar att söka tillstånd för att öka grundvattenuttaget med mera vid Kungsgården vattentäkt för att långsiktigt trygga vattenförsörjningen i kommunen

I samband med ansökan kommer vi att inventera enskilda brunnar och grundläggningsförhållanden. Alla de fastighetsägare som berörs har fått information om vårt arbete hemskickad.

Vad händer just nu?

Innan vi gör klart vår ansökan, om att öka grundvattenuttaget i Kungsgården, till Länsstyrelsen vill vi gärna ha fastighetsägares synpunkter.

Om du har synpunkter kan du skicka dem till oss i formuläret nedan.

Fält markerade med röd * är obligatoriska.

Det går också bra att skicka dina synpunkter via mejl eller per vanlig post på adress:

Sandviken Energi Vatten AB,
Box 91,
811 21 Sandviken.

Märk då synpunkterna "Ny vattendom Kungsgården".

Vi vill ha dina synpunkter 6 december.

Frågor om projektet?

Om du har frågor kan du kontakta Sandviken Energis kontaktperson i detta arbete, Magnus Flodman via mejl eller via vår Kundservice per telefon.

Vad händer sen?

När tiden för att lämna synpunkter gått ut kommer vi att upprätta en så kallad samrådsredogörelse med alla de inskickade synpunkterna och skicka den till Länsstyrelsen. Det är sedan Länsstyrelsen Gävleborg som beslutar om vår ansökan om att öka grundvattenuttaget godkänns eller inte.

Övrig infomation och material