Logo

VA-projekt Kvarnbacken

På Kvarnbacken ska vi byta ut stamledningen för avlopp. Det gör vi för att säkerställa ett säkert omhändertagande av avloppsvatten via ledningsnätet och in till avloppsreningsverket på Hedåsen utan läckage.

Ledningsnätet inom Sandviken kommun består i dag till stor del av gamla ledningar. Det här projektet är en del av vårt långsiktiga investeringsarbete för att säkerställa en långsiktigt hållbar hantering av avlopp.

Vad händer just nu?

Återfyllnad av sista grävetappen pågår, asfaltering sker inom kort.

Om projektet

Projektet kommer genomföras på Kvarnbacken, se nedanstående karta.

Karta över berört arbetsområde Länk till annan webbplats.

Ledningsarbetet kommer innebära störningar i trafiken i området då berörd del av vägen kommer vara helt avstängd för fordonstrafik. Ytterliggare information om hur gående och cyklister påverkas kommer inom kort.

Tidplan

Projektet är planerat att pågå under v.43-47. Tidpunkt för asfaltering är ej bestämd i dagsläget.


Övrig infomation och material

Har du frågor om projektet eller vill komma i kontakt med oss, vänligen kontakta kundservice.