Logo

VA-projekt Kvarnbacken

På Kvarnbacken ska vi byta ut stamledningen för avlopp. Det gör vi för att säkerställa ett säkert omhändertagande av avloppsvatten via ledningsnätet och in till avloppsreningsverket på Hedåsen utan läckage.

Ledningsnätet inom Sandviken kommun består i dag till stor del av gamla ledningar. Det här projektet är en del av vårt långsiktiga investeringsarbete för att säkerställa en långsiktigt hållbar hantering av avlopp.

Vad händer just nu?

Arbetet kommer utföras av Sandviken Energi och planering pågår. Arbetet beräknas starta under oktober 2021.

Om projektet

Projektet kommer genomföras på Kvarnbacken, se nedanstående karta.

Karta över berört arbetsområde Länk till annan webbplats.


Tidplan

Preliminär tidplan är att projektet ska pågå från oktober till november 2021.


Övrig infomation och material

Har du frågor om projektet eller vill komma i kontakt med oss, vänligen kontakta kundservice.