Logo
Arbetsbil på byggmarken

Ledningsarbeten vatten och avlopp i Säljan

Sandviken Energi kommer flytta stamledningar för vatten och avlopp inom fastigheten Säljan 25:1 för att möjliggöra exploatering i området.

Vad händer just nu?

Slutbesiktning av utförda arbeten sker inom kort, sedan avslutas projektet.

Om projektet

Området är aktuellt för nyexploatering med tomtmark och bebyggelse. Sandviken Energi kommer genomföra detta projekt med egna resurser.

Sandviken Energi kommer därför flytta stamledningar för vatten och avlopp inom Säljan 25:1. De ledningar som kommer flyttas är för vatten och avlopp.

Dagvattenledningar kommer också att förläggas under projektet.

Johan Blomgren är projektledare.

Tidsplan

Arbetet påbörjas i början av april 2021 och beräknas pågå till början av juli 2021.

Övrig infomation och material

Har du frågor om projektet eller vill komma i kontakt med oss, vänligen kontakta kundservice.

Karta över berört område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.