Tre varselklädda medarbetare utanför en tegelbyggnad (vattenverket).

Medarbetare utanför vattenverket i Jäderfors.

Vattenledning till Jäderfors vattenverk

För att säkerställa den långsiktiga vattenleveransen till Jäderfors har en vattenledning från Sandviken kopplats in till vattenverket. Den gör det möjligt att leverera dricksvatten från två håll.

I samband med arbetet utförs också underhållsarbete i verket i Jäderfors.

Vad händer just nu?

April 2021
Vi har kopplat in vattenledningen från Sandviken och planerar för att starta grävarbeten för att byta in- och utkommande ledningar till verket.

Om projektet

För att säkerställa den långsiktiga leveransen av dricksvatten till Jäderfors har vi investerat i en vattenledning från Sandviken till Jäderfors som kopplar samman de båda vattenledningsnäten. Det möjliggör att vi kan försörja Jäderfors med vatten från två håll - från Sandviken och Rökebo vattenverk samt från Jäderfors.

För att slippa avbrott i dricksvattenleveranserna passar vi på att göra underhållsåtgärder i samband med att den nya ledningen kopplas på. De underhållsåtgärder vi utför är för att säkra upp vattenleveranser som annars kan bli sårbara vid till exempel underhållsarbeten. Arbetet är en långsiktig investering i Jäderfors och ett sätt att säkra att vi ska kunna leverera ett bra dricksvatten i Jäderfors framåt i tiden.

Tidsplan

Vattenledningen från Sandviken kopplas in under hösten 2020 och vatten från Rökebo vattenverk levereras till Jäderfors.

Grävning av in- och utkommande ledningar till verket i Jäderfors görs under våren 2021, då tjälen har släppt i marken.

Målsättningen är att driftsätta verket sommaren 2021 efter rengöring och provtagning.

Övrig infomation och material

I filmen nedan berättar Mika, underhållssamordnare på Sandviken Energi, mer om arbetet.