Logo

Vattenkraft

Sandviken Energis dotterbolag Bångbro kraft AB äger och förvaltar totalt 11 vattenkraftstationer.

Vattenkraftstationen i Gästrike Hammarby.

Vattenkraftstationen i Gästrike Hammarby.

Vi har tio vattenkraftstationer i Jädraån och en station i Gavelhytteån. Det samlade kraftstationsbeståndet svarar för en elkraftproduktion under ett normalår på motsvarande cirka 27 GWh, vilket räcker för att försörja cirka 5 400 normalvillor med hushållsel varje år.

Våra vattenkraftsstationer

Djupdal

Kraftstationens tekniska data

Utbyggnadsvattenföring

10 m³

Fallhöjd

13 m

Installerad effekt

1 000 kW

Medelårsproduktion

5 000 000 kWh

Idrifttagningsår

1921

Förnyelseår

1984

Vattendrag

Jädraån

Dammlängd

-

Hammarby

Kraftstationens tekniska data

Utbyggnadsvattenföring

10 m³

Fallhöjd

3,6 m

Installerad effekt

210 kW

Medelårsproduktion

1 000 000 kWh

Idrifttagningsår

1939

Förnyelseår

1986

Vattendrag

Hoån

Dammlängd

-

Hammarfallet

Kraftstationens tekniska data

Utbyggnadsvattenföring

10 m³

Fallhöjd

7 m

Installerad effekt

625 kW

Medelårsproduktion

2 000 000 kWh

Idrifttagningsår

-

Förnyelseår

1985

Vattendrag

Jädraån

Dammlängd

52 m

Ivantjärn

Kraftstationens tekniska data

Utbyggnadsvattenföring

5,6 m³

Fallhöjd

13,5 m

Installerad effekt

650 kW

Medelårsproduktion

3 600 000 kWh

Idrifttagningsår

1947

Förnyelseår

2004

Vattendrag

Jädraån

Dammlängd

-

Jädraås

Kraftstationens tekniska data

Utbyggnadsvattenföring

7,2 m³

Fallhöjd

17 m

Installerad effekt

950 kW

Medelårsproduktion

4 600 000 kWh

Idrifttagningsår

1905

Förnyelseår

1952

Vattendrag

Jädraån

Dammlängd

-

Kungsfors

Kraftstationens tekniska data

Utbyggnadsvattenföring

9 m³

Fallhöjd

17 m

Installerad effekt

1 250 kW

Medelårsproduktion

4 000 000 kWh

Idrifttagningsår

-

Förnyelseår

1991

Vattendrag

Jädraån

Dammlängd

50 m

Kvarnfallet

Kraftstationens tekniska data

Utbyggnadsvattenföring

8,5 m³

Fallhöjd

5 m

Installerad effekt

400 kW

Medelårsproduktion

1 800 000 kWh

Idrifttagningsår

1986

Förnyelseår

-

Vattendrag

Jädraån

Dammlängd

67 m

Pallanite

Kraftstationens tekniska data

Utbyggnadsvattenföring

9 m³

Fallhöjd

5 m

Installerad effekt

320 kW

Medelårsproduktion

1 200 000 kWh

Idrifttagningsår

1905

Förnyelseår

1952

Vattendrag

Jädraån

Dammlängd

-

Svartnäs Nedre

Kraftstationens tekniska data

Utbyggnadsvattenföring

2 m³

Fallhöjd

7 m

Installerad effekt

150 kW

Medelårsproduktion

900 000 kWh

Idrifttagningsår

1917

Förnyelseår

1981

Vattendrag

Jädraån

Dammlängd

-

Svartnäs övre

Kraftstationens tekniska data

Utbyggnadsvattenföring

1,8 m³

Fallhöjd

7 m

Installerad effekt

160 kW

Medelårsproduktion

900 000 kWh

Idrifttagningsår

1906

Förnyelseår

1981

Vattendrag

Jädraån

Dammlängd

-

Sågfallet

Kraftstationens tekniska data

Utbyggnadsvattenföring

10 m³

Fallhöjd

5 m

Installerad effekt

450 kW

Medelårsproduktion

1 500 000 kWh

Idrifttagningsår

1979

Förnyelseår

-

Vattendrag

Jädraån

Dammlängd

48 m