Logo

Ansökan och Intresseanmälan

För att hantera din nyanslutning till elnätet samt tillfälliga anslutning måste vi få in en föranmälan från den elinstallatör du väljer att anlita. Därmed börjar processen med att du kontaktar en behörig elinstallatör. Ni diskuterar planering och upplägg. Behörig elinstallatör gör sedan en föranmälan och skickar in till oss. Föranmälan ska innehålla en beskrivning på vad som ska göras och vilket behov av effekt man har. Till föranmälan ska även en karta bifogas där det framgår var er önskade anslutningspunkt är (exempelvis en situationsplan) Elinstallatören anger även ett preliminärt anslutningsdatum.

Nedan information om för- och färdiganmälan för dig som arbetar som elinstallatör.

Föranmälan

Vi har infört ett webbaserat programverktyg för att hantera för- och färdiganmälan digitalt. Som elinstallatör behöver du inte skicka in för- och färdiganmälan per post och inga underskrifter behövs. All administration sker snabbt och enkelt via webben.

Som behörig installatör skapar du en egen inloggning till webbverktyget. Där kan du följa handläggningen av dina anmälningar.

Anvisningar föranmälan.nu

  1. Gå till föranmälan och skapa ett konto, du får därefter ett mejl med dina inloggningsuppgifter.

  2. Logga in och webbprogrammet är klart att användas.

  3. Elinstallationsföretag som har behov av mer än en användare kan lägga upp dessa under Mitt konto.

  4. Den som registrerar sig först från ert företag blir automatiskt administratör och har möjlighet att lägga upp fler användare.

Besök föranmälans sida för att skapa ett konto där finns även mer information som hjälper dig att komma igång. Länk till annan webbplats.

Säkringsändring - så här går det till

Vid säkringsändring mellan 16A-25A krävs endast en färdiganmälan, fullständigt ifylld. Behöver du en högre säkringstorlek? Kontakta vår kundservice för offert från 35A och högre.

Ny elanslutning - så här går det till

  1. Elinstallatören skickar in föranmälan. Föranmälan gäller som beställning av elanslutningen.

  2. Vi skickar dig en offert för ditt godkännande.

  3. Efter ditt godkännande skickar vi faktura på elanslutningsavgift till kunden och installationsmedgivande till dig.

  4. När anläggningen är klar för anslutning skickar du in färdiganmälan.

  5. När vi fått färdiganmälan och kunden betalat elanslutningsavgiften ansluter vi anläggningen till vårt elnät.

Efter inkommen intresseanmälan utreder Sandviken Energi hur vi går vidare med anslutningen. Vi gör ett hembesök och tittar på lämplig dragning av ledningar och placering av fjärrvärmecentralen. Under denna tid kan vi behöva kontakta dig för vidare frågor och kompletteringar.

Intresseanmälan - FjärrvärmeAdressen dit du önskar fjärrvärmeAnge det telefonnummer vi lättast kan nå dig på


Energiförbrukning
När du fyller i din intresseanmälan är det bra om du anger hur mycket energi du beräknar att förbruka. Flera olika beräkningsverktyg går att finna på nätet. Om vi har vi den här informationen redan i din intresseanmälan har vi kommit en bra bit på väg. Har du ännu inte denna information kan vi naturligtvis hjälpa dig att räkna ut en preliminär energiförbrukning samt effekt efter inkommen intresseanmälan. Du kan ange informationen i rutan för Övrigt.

Spamskydd * (obligatorisk)

När du skickat in ansökan utreder vi om det är möjligt att ansluta din fastighet till allmänt vatten och avlopp. Vi räknar också på vad det kostar att ansluta sig enligt gällande VA-taxa. Därefter skickar vi ut offerten till dig som kund. Handläggningstiden är cirka 2-5 dagar.

Här hittar du ansökan till Allmän VA-anläggning Pdf, 379.4 kB.

Du kan välja att framtidssäkra din fastighet med en fiberanslutning från Sandnet. Med fiber i din fastighet erbjuder vi bredband från Sandnet till konkurrenskraftiga priser och hastigheter som passar just ditt behov.

Du gör din beställning på Sandnets hemsida via formuläret Beställ fiberanslutning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterat